رفتار Line-of-sight :

این رفتار برای برسی دید یک جسم دیگر بکار میرود مثلا وقتی ما پشت یک دیوار هستیم نمی توانیم آن طرف دیوار را مشاهده کنیم ولی وقتی دیوار نباشد ما می تواینم اطراف (منظور اشیاء) را مشاهده کنیم.

بطور دقیق تر این رفتار خط لاین دید دو جسم را برسی می کند که در تصویر زیر آن را مشاهده می کنید:

در تصویر سمت راست دو شئ قرار دارند که هر کدام یک سمت دیوار قرار دارند و نمی توانند همدیگر را مشاهده کنند زیرا جلوی آن ها یک مانغ دیواری وجود دارد ولی در تصویر سمت چپ , شئ زرد می تواند شئ قرمز را مشاهده کند زیرا جلوی دید آن مانع وجود ندارد.

پنجره ویژگی های Line-of-sight :

این رفتار شامل 4 خواص است که:

 • Obstacles : این خواص موانع دید را مشخص می کند که شامل دو حالت جامد (Solid) و دستی (Custom) است مثلا در حالت جامد شئ دیوار ما باید رفتار جامد داشته باشد تا جلوی دید دو اشیاء را بگیرد مثل تصویر بالا و در حالت دستی ما می توانیم اشیاء را در رویداد نویسی مشخص کنیم تا آن ها حکم مانع را داشته باشند.
 • Range : محدوده یا فاصله دو شئ را بعد از دید مشخص می کند مثلا در تصویر چپ بالا فاصله آن ها بعد از دید بصورت دو خط قرمز است.
 • Cone of view : زاویه دید دو شئ را برسی می کند که در حالت عادی 360 است که همه طرف را برسی می کند مثلا اگر 180 باشد باید دو شئ در یک خط موازی قرار گیرند تا یکدیگر را مشاهده کنند.
 • Use collision cells : برای بهینه سازی خط دید هنگام تست استفاده می شود که معمولا سریع خط دید یکدیگر را پیدا می کنند ولی اگر فاصله دو شئ زیاد باشد ممکن است کمی کند شود که در مورد این در آینده توضیح خواهیم داد.

شرط های این رفتار (Line-of-sight conditions):

این رفتار شامل دو شرط است که:

 • Has LOS to object : برای مشخص کردن شئ مورد نظر استفاده می شود مثلا ما که این رفتار را داریم می خواهیم شئ دشمن را مشخص کنیم.
 • Has LOS to position : برای مشخص کردن مختصات محیط مرحله بکار میرود مثلا اگر ما در نقاط X,Y بودیم.

وظیفه های این رفتار (Line-of-sight actions):

این رفتار شامل چهار وظیفه (action) است که شامل:

 • Add obstacle : مشخص کردن شئ بصورت دستی که حکم موانع ما را داشته باشند.
 • Clear obstacles : پاک کردن شئ ای که خودمان بصورت دستی مشخص کردیم.
 • Set cone of view : مشخص کردن زاویه دید که در بالا توضیح دادیم.
 • Set range : مشخص کردن محدوده یا فاصله دید دو شئ که در بالا توضیح دادیم.

دستورات این رفتار (Line-of-sight expressions):

 • ConeOfView
 • Range

برای دریافت مقدار از دو گزینه بالا می توان در پنجره پارامتر ها استفاده کرد مثلا:

sprite.Line-of-sight.Range