Comments :

شما با استفاده از توضیحات (Comments) می توانید برای هر اونت یک متن یا کامنت بزارید تا همواره کاربرد آن اونت را به شما یادآوری کند.

این توضیحات در پروژه های بزرگ بسیار مهم و کاربردی هستند و نیاز است که از آن ها استفاده کنید که معمولا در بالای هر اونت ظاهر می شوند و ویژگی های آن اونت را توصیف می کنند:

 

 

برای اضافه کردن توضیحات (Comments) می توانید روی آن اونت یا فضای خالی یک اونت راست کلیک کرده و گزینه Add comment را انتخاب کنید. روش های دیگر هم استفاده از نوار روبان یا استفاده از کلید میانبر Q در کیبورد است.

برای ویرایش توضیحات (Comments) هم می توان روی آن دابل کلیک کنید و برای ایجاد خط جدید نیز می توانید کلید shift را نگه داشته و کلید اینتر Enter را فشار دهید.

پس اگر پروژه شما بزرگ است می توانید از این ویژگی برای سازماندهی پروژه خود استفاده کنید و این ویژگی مهم است!

اگر شما بر روی یک پروژه کار می کنید و از این ویژگی استفاده نکنید وقتی اونت های شما زیاد می شود دچار سردرگمی می شوید پس اهمیت آن بسیار زیاد است!

 

توحه کنید نظرات در عملکرد اونت ها تاثیری ندارد و فقط برای گذاشتن توضیحات استفاده می شوند.