Conditions :

به معنی اضافه کردن شرط است که معمولا در سمت چپ قرار دارد و حداقل آن می تواند یک شرط و حداکثر آن می تواند بی نهایت شرط باشد.هر دستوری که قرار است در بازی اجرا شود نیاز به یک شرط دارد که ما به آن "شرط" یا "اگر" می گوییم مثلا اگر خون شخصیت بازی تمام شد بازی تمام بشه.

همانطور که در بالا مشاهده می کنید شرط به رنگ قرمز است و می توانید یک شرط یا چند شرط را داشته باشد مثلا اگر خون شخصیت بازی تمام شد و امتیاز آن برابر 0 بود بازی تمام بشه.

شرط ها معمولا در یک بلوک اونت (Event Block) قرار دارند که در تصویر پایین:

تمام شرط ها (Conditions) در سمت راست قرار دارند که ما سه شرط داریم:

  • شرط های عادی (normal)
  • شرط های یکبار اجرا (triggered)
  • شرط های حلقه ای (looping)

شرط های عادی (normal) معمولا در طول بازی اجرا می شوند و هر وقت شرایط آن ها برقرار بود اتفاق روی می دهد مثلا اگر امتیاز شخصیت ما بالای 20 بود بره مرحله بعد و در طول بازی این شرط آماده است تا اجرا شود.

شرط های یکبار اجرا (triggered) معمولا در اجرا بازی فقط یکبار رخ میدهند و دیگر عمل در طول بازی عمل نمی کنند و معمولا با یک علامت پیکان سبز (در تصویر بالا Margin) شروع می شوند مثلا در شروع مرحله یک امتیاز ما بشه 20 و فقط یکبار این شرط رخ می دهد و دیگر در طول بازی رخ نمی دهد.

شرط های حلقه ای (looping) که می توانید تعداد تکرار شرط ها را مشخص کنید مثلا به تعداد 5 بار این شرط در طول بازی رخ دهد مثلا به تعداد 5 بار اگر مقدار خون شخصیت کمتر از 20 بود از امتیاز کم شود و بعد از اینکه 5 بار رخ داد دیگر عمل نمی کند.

اضافه کردن و ویرایش شرط ها:

برای اضافه کردن یا ویرایش شرط ها باید به صفحه رویداد نویسی (Event sheet) بروید و از آنجا اقدام به اضافه کردن شرط کنید که روش های مختلفی برای اضافه کردن شرط وجود دارد.

شما می توانید شرایط متعدد به یک بلوک اونت اضافه کنید که برای اضافه کردن شرط می توانید روی گزینه Add Event کلیک کرده یا اینکه از نوار روبان شرط اضافه کنید و برای اضافه کردن چند شرط دیگر به یک شرط می توانید روی حاشیه شرط (Margin) راست کلیک کرده و گزینه Add/add another condition را انتخاب کنید یا کلید C را در کیبورد فشار دهید:

اگر از چند شرط در یک بلوک اونت استفاده می کنید باید همه شرایط برقرار باشند تا اتفاقی رخ دهد و به عبارتی تا همه شرایط برقرار نباشند اتفاقی رخ نمی دهد:

در اونت بلوک 1 ما دو شرط داریم که اگر مقدار امتیاز مساوی 10 بود و مقدار خون هم مساوی 0 بود بره مرحله 2 و اگر یکی از شرط ها هم برقرار نباشد نمیرود مرحله 2.

همچنین می توان شرط ها را بصورت دیگر برسی کرد مثلا چه امتیاز مساوی 10 بود چه خون مساوی 0 بود بره مرحله 2 و اگر یکی از شرط ها هم برقرار باشد میرود مرحله 2 که باید از OR استفاده کنید که برای اضافه کردن OR می توانید روی شرط راست کلیک کرده و گزینه Make 'Or' block را انتخاب کنید:

برای ویرایش یک شرط , روی آن دابل کلیک کنید یا برای جایگزین کردن یک شئ دیگر روی آن راست کلیک کنید و گزینه Replace را انتخاب کنید یا آن را حذف (Delete) کنید.

شرایط معکوس:

با امکان معکوس (invert) شرط می توانید عملکرد آن را بر عکس کنید مثلا اگر دشمن به پلیر برخورد کرد حالا می توانیم کرد را به نکرد تغییر دهیم مثلا اگر اگر دشمن به پلیر برخورد نکرد که معولا یک آیکون مساوی خط خورده روی آن قرار می گیرد:

نکته: همه شرط ها امکان معکوس شدن را ندارند و معمولا شرط هایی که با Is شروع می شودند امکان معکوس شدن را دارند (شرط های یکبار اجرا (triggered) این امکان را ندارند).

اضافه کردن ستاره به رویداد ها:

می توانید با اضافه کردن این علامت به یک شرط وقتی سیستم به آن شرط رسید بایسند که بیشتر برای آزمون و تست بازی کاربرد دارد که در آینده در مورد آن توضیح خواهیم داد.