صدا:

اکثر گیمرهای دنیای گیم ، گرافیک و جلوه های بصری را مهم ترین و بارزترین عنصر یک بازی نیز می دانند ، اما باید به شما بگویم که این چنین نیست.هر چند که گرافیک و جلوه های بصری نیز سهم بسزایی را در ساخت و توسعه یک بازی ویدیویی دارند ، اما بخش صدا هم به نوبه خود ستون اصلی یک بازی به حساب می آید.

صدا چیزی است که به ایجاد فضای بازی کمک می کند و حال و هوای خاصی را خلق خواهد کرد.بدون استفاده مناسب از صدا ، شخصیت ها و غیره... سقوط یک بازی قطعیست.

دانلود:

شمارش

حجم فایل

تعداد صدا

لینک دریافت

1 27 مگ 516 دریافت