کانستراکت2 به شما اجازه می‌دهد بازی‌هایی حرفه‌ای بسازید.

۱۶ مطلب با موضوع «آموزش گرافیک :: آموزش متنی» ثبت شده است

ترسیم نمای بیرونی یک کافی شاپ توسط ایلوستریتور-بخش دوم

3-افزودن جزئیات:

گام اول:

اکنون یک تابلو بر روی در کافی شاپ قرار می دهیم.یک مستطیل کوچک با رنگ R=234 G=210 B=197 رسم کنید.ابزار Polygon Tool را انتخاب و در جایی از بوم کلیک کنید.

  در پنجره باز شده مقدار sides را 3 در نظر گرفته و روی دکمه OK کلیک کنید.رنگ خط دور مثلث باید مشابه رنگ مستطیل ، ولی زمینه آن بدون رنگ باشد.سپس آنرا تغییر اندازه داده و بالای مستطیل قرار دهید.

ابزار Type Tool (T) را با فونت Myriad Pro  انتخاب،رنگ آنرا R=63 G=134 B=137  در نظر گرفته و متن را تایپ کنید.اندازه متن را تغییر داده و آنرا روی مستطیل قرار دهید.متن را بهمراه دو شکل انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید.سپس به منوی Object رفته ، Expand را برگزیده و روی دکمه OK کلیک نمایید. 

         

گام دوم:

یک بیضی به ابعاد 60 × 140 پیکسل رسم،سپس یک مستطیل ترسیم نموده و در مرکز آن قرار دهید.هر دو شکل را انتخاب  کرده ، به پنل Pathfinder رفته و روی Minus front کلیک نمایید.

ما از این شکل به عنوان راهنما جهت نوشتن متن روی پنجره استفاده خواهیم کرد.

کمان ایجاد شده را در وسط پنجره قرار داده،ابزار Type on a Path Tool را انتخاب و در جایی در سمت چپ کمان کلیک کنید.فونت American Typewriter  را انتخاب،رنگ سفید و اندازه 16.5pt  را برای خط دور (stroke) آن در نظر گرفته و متن را بنویسید.

گام سوم:

اکنون یک فنجان قهوه بر روی پنجره رسم می کنیم.ابزار Ellipse Tool (L) را انتخاب و یک دایره رسم کنید.ابزار Delete Anchor Point Tool (-) را انتخاب کرده و روی نقطه بالایی دایره کلیک نمایید تا حذف شود.

توسط ابزار Selection Tool (V) شکل را انتخاب و قسمت بالای آنرا کمی به پایین بکشید تا کوتاهتر شود.سپس یک بیضی باریک با رنگ R=53 G=53 B=3 رسم و بالای آن قرار دهید.

یک دایره با خط دور(stroke) ضخیم ، برای دسته فنجان رسم می کنیم.ابزار Convert Anchor Point Tool (Shift-C) را انتخاب و روی نقطه پایینی کلیک کنید.سپس توسط Direct Selection Tool (A) آنرا گرفته و به پایین درگ نمایید.در آخر توسط Rotate Tool (R) دسته را کمی بچرخانید.

به منوی Object بروید ، گزینه Expand را انتخاب و روی OK کلیک کنید.سپس آنرا تغییر اندازه داده و آنرا روی فنجان قرار دهید.

یک مستطیل باریک با رنگ سفید رسم کنید.به منوی Effect رفته ، Wrap و سپس Flag  را انتخاب نموده و مقادیر آنرا مطابق تصویر زیر وارد نمایید.در حالیکه مستطیل هنوز در حالت انتخاب قرار دارد به منوی Object رفته و Expand appearance را انتخاب کنید.

 کلیدهای Alt-Shift را نگه داشته و به سمتی درگ کنید تا یک نمونه از آن ساخته شود.سپس هر دو را بالای فنجان قرار دهید.

فنجان را روی پنجره قرار دهید.

گام چهارم:

ما می خواهیم ناودان را در سمت چپ ساختمان ایجاد کنیم.لایه building را انتخاب ، یک مستطیل باریک به اندازه ارتفاع ساختمان ، رسم و رنگ R=109 G=85 B=68 را برای آن در نظر بگیرید.

برای افزودن جزئیات به ناودان ، یک دایره در پایین و یک مستطیل مانند شکل زیر با رنگ R=79 G=59 B=46 رسم کنید .

روی مستطیل کوچک کلیک کرده و ضمن گرفتن Alt-Shift  به سمت بالا درگ نمایید.

کلیدهای Control-D را چند مرتبه فشار دهید تا جند نمونه دیگر از آن ساخته شود.

گام پنجم:

یک ساعت به سمت چپ ساختمان اضافه می کنیم.ابزار Ellipse Tool (L) را انتخاب و اولین دایره را با رنگ R=109 G=85 B=68 رسم می کنیم.دومی را کوچکتر با رنگ سفید رسم و روی قبلی قرار می دهیم.سس یک دایره خیلی کوچک با رنگ R=109 G=85 B=68 رسم و با استفاده از پنل Align آنرا در مرکز قرار می دهیم.

توسط ابزار Line Segment Tool (\) دو خط با رنگ R=109 G=85 B=68 رسم کنید.در پنل Stroke ، مقدار weight را زیادتر کرده و Round Cap را انتخاب نمایید.

در حالیکه دو خط در حال انتخاب قرار دارند ، به منوی Object رفته ، Expand را انتخاب و روی OK کلیک کنید.

مانند شکل زیر دایره های کوچک دیگری رسم نموده و در جای مناسب قرار دهید.

یک مستطیل رسم ، کلیدهای Alt-Shift  را نگه داشته و درگ کنید تا یک نمونه از شکل ساخته شود.سپس آنها را در پشت ساعت قرار دهید (Object > Arrange > Send to Back) .

همه اشکال مربوط به ساعت را انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید (Control-G) .سپس اندازه آنرا تغییر داده و در سمت چپ ساختمان قرار دهید.

گام ششم:

اجازه دهید که تعدادی گل و گلدان اضافه کنیم.

برای رسم نخستین گلدان ، یک مربع به رنگ R=232 G=201 B=193 رسم کنید.نقطه واقع در بالا و سمت چپ آنرا توسط Direct Selection Tool (A) گرفته و کمی به سمت چپ بکشید.برای سمت دیگر نیز همین کار را انجام دهید.سپس به منوی Effect رفته و Stylize  و سپس Round Corners را برگزیده ، مقدار Radius را 3 پیکسل درج نمایید.

سپس یک بیضی دراز به رنگ R=188 G=204 B=31 رسم کنید.ابزار Delete Anchor Point Tool (-) را انتخاب و روی نقطه پایینی آن کلیک نمایید.در آخر Convert Anchor Point Tool (Shift-C) را انتخاب و روی نقطه بالایی آن کلیک کنید.

بیضی را زیر گلدان قرار داده (Object > Arrange > Send to Back) ، و هر دو را انتخاب و در یک گروه قرار دهید (Control-G) .سپس آنرا در جلوی کافی شاپ قرار دهید.

برای گلدان جلوی پنجره ، یک مستطیل به رنگ R=232 G=201 B=193 رسم کنید.توسط Direct Selection Tool (A) نقطه بالایی و سمت چپ آنرا انتخاب و کمی به سمت چپ بکشید.برای سمت راست نیز همین کار را انجام دهید.سپس به منوی Effect رفته ، Stylize و سپس Round Corners را برگزیده و مقدار Radius را 3 پیکسل در نظر بگیرید.

برای گلها ، یک مربع به رنگ R=188 G=204 B=31 رسم کنید.سپس به منوی Effect رفته و Distort & Transform و سپس Pucker & Bloat را برگزیده و مقدار آنرا 75% در نظر بگیرید.سپس به منوی Object رفته و روی Expand Appearance کلیک نمایید.در آخر یک دایره سفید به مرکز آن اضافه کنید.

چندین نمونه از گل با اندازه های مختلف ایجاد ، و رنگ نیمی از آنها را به R=63 G=134 B=137 تغییر دهید.سپس آنها را در بالای گلدان قرار دهید.

گلها و گلدان را در یک گروه قرار داده (Control-G) و از آن کپی گرفته و جلوی پنجره ها قرار دهید.

گام هفتم:

یک نیمکت در جلوی کافی شاپ قرار می دهیم.یک مستطیل به رنگ سفید رسم و Alt-Shift را نگه داشته و درگ کنید تا یک نمونه از آن ایجاد شود.سپس یک مستطیل سفید باریکتر رسم نمایید.

دو مستطیل باریک دیگر ، البته در حالت عمودی رسم و در آخر همه را در یک گروه قرار دهید (Control-G) .

این هم نتیجه کار:

امیدوارم از این آموزش بهره کافی را برده باشید.

۲ نظر
نویسنده: ابوالقاسم رحیمی

ترسیم نمای بیرونی یک کافی شاپ توسط ایلوستریتور-بخش اول

ا-آماده سازی پس زمینه:

گام اول:

به منوی File بروید و گزینه New را انتخاب و یک سند جدید به ابعاد 800 × 600 پیکسل ایجاد نمایید.در ابتدا سه لایه ایجاد و آنها را مطابق با تصویر زیر نام گذاری کنید.

گام دوم:

لایه background را انتخاب و یک مستطیل با رنگ R=219 G=219 B=219  هم اندازه با کل صفحه ایجاد کنید.سپس آنرا با گوشه های صفحه تراز نمایید.

ابزار Rectangle Tool (M) را انتخاب و یک مستطیل به ابعاد 85 × 600 پیکسل ، با رنگ R=190 G=190 B=190  رسم و آن را با پایین بوم تراز نمایید.

گام سوم:

ما می خواهیم آجرهای دیوار را اضافه کنیم.یک مستطیل با ضخامت خط دور 2pt  در بالای مستطیل قبلی رسم کنید.رنگ خط دور را R=168 G=155 B=152 در نظر بگیرید.اگر قسمتهایی از شکل در بیرون قرار بگیرد مهم نیست چون بعدا آنرا درست می کنیم.

 ابزار Line Segment Tool (\) را انتخاب،کلید shift را گرفته و یک خط عمودی با ضخامت 2pt و رنگ R=168 G=155 B=152 رسم کنید.

 کلیدهای Alt-Shift را گرفته و خطی را که اخیرا رسم کردیم را به سمت راست حرکت دهید تا یک نمونه از آن ایجاد شود.

 سپس کلیدهای Control-D را سه مرتبه فشار دهید تا آخرین اکشن تکرار و سه خط دیگر ایجاد گردد.

مستطیل باریک و خطوط عمودی را با هم انتخاب و به پنل Pathfinder رفته و روی دکمه Divide کلیک کنید.سپس به منوی Object رفته Expand را برگزینید.در پنجره باز شده Stroke را انتخاب و روی دکمه OK کلیک نمایید.

در حالیکه هنوز اشکال در حالت انتخاب قرار دارند،به پنل Pathfinder رفته و روی Unite کلیک کنید.

ابزار Rectangle Tool (M) را انتخاب و مانند شکل زیر یک مستطیل رسم و آنرا به همراه مستطیل باریک انتخاب و در پنل Pathfinder روی Minus Front  کلیک نمایید.اینکار را برای سمت دیگر نیز انجام دهید.

2- رسم ساختمان:

گام اول:

لایه building را انتخاب و مانند تصویر زیر ، یک مستطیل با رنگ R=232 G=201 B=193 و بدون خط دور رسم کنید.

گام دوم:

در این مرحله از افکت Transform برای رسم آجرها استفاده می کنیم.ابزار Rectangle Tool (M) را انتخاب و یک مستطیل به ابعاد 9 × 22 پیکسل با رنگ R=186 G=63 B=38  رسم کرده و آنرا در گوشه پایین و سمت چپ ساختمان قرار دهید.

در حالیکه آجر در حال انتخاب قرار دارد ، به منوی Object رفته و در قسمت Transform گزینه Move را انتخاب کنید و در پنجره باز شده مقدار Horizontal را 2- پیکسل در نظر گرفته و روی دکمه Ok کلیک کنید.

آجر را انتخاب ، به منوی Effect و سپس Distort & Transform رفته و  Transform را برگزینید .در پنجره باز شده تنظیمات را مطابق با تصویر زیر انجام دهید.

 اینجا نتیجه را می بینید:

آجر اصلی را انتخاب ، و دوباره به منوی Effect و سپس Distort & Transform رفته ، سپس  Transform را انتخاب و در پنجره باز شده ، تنظیمات آنرا مانند تصویر زیر انجام دهید.

مشابه دو مرحله قبل عمل کرده و تنظیمات زیر را اعمال نمایید.

و این نتیجه کار ماست:

گام سوم:

آجر اصلی را انتخاب و به منوی Object رفته و Expand Appearance را انتخاب کنید.در حالیکه همه گروه در حال انتخاب قرار دارد ، در پنل Pathfinder روی Unite  کلیک نمایید.

مستطیل صورتی که برای ساختمان رسم کردیم را انتخاب و یک نمونه از آن ایجاد و روی همه اشکال قرار دهید (Control-C -Control-F).سپس آنرا به همراه آجرها انتخاب و به پنل Pathfinder رفته و روی Crop کلیک کنید.

اکنون ما یک دیوار آجری جذاب داریم.

گام چهارم:

لایه coffee shop را انتخاب ، یک مستطیل به ابعاد 150 × 340 پیکسل با رنگ R=110 G=86 B=69 رسم و آنرا در پایین ساختمان و کمی متمایل به سمت راست قرار دهید.

یک مستطیل دیگر به ابعاد 85 × 370 پیکسل با همان رنگ قبلی رسم و بالای مستطیل قبلی قرار دهید.

گام پنجم:

یک سایه مابین قطعه بالا و پایینی کافی شاپ ایجاد می کنیم.کلید Shift را نگه داشته و دو مستطیل را انتخاب و یک نمونه از آنها ایجاد و در روی اشکال قبلی قرار می دهیم (Control-C-Control-F).سپس رنگ قطعه بالایی را به R=79 G=59 B=46 تغییر داده و کمی به پایین حرکت می دهیم.

در آخر دو مستطیل کپی شده را انتخاب و در پنل Pathfinder روی Intersect  کلیک نمایید.

گام ششم:

مستطیل بالایی را انتخاب ، یک کپی از آن گرفته و در روی قبلی قرار دهید.برای شکل جدید ، خط دور (stroke) با ضخامت 2pt و بدون رنگ زمینه در نظر گرفته و رنگ خط را به R=79 G=59 B=46 تغییر دهید.

سپس آنرا مطابق با تصویر زیر تغییر اندازه داده و در مرکز مستطیل زیرین قرار دهید.

گام هفتم:

اکنون متن روی تابلو را اضافه می کنیم.ابزار Type Tool (T) را انتخاب،فونت Desdemona را برگزیده و اندازه فونت را 50 در نظر بگیرید.داخل مستطیل کلیک کرده و متن را بنویسید.

در حالیکه متن در حالت انتخاب قرار دارد،به منوی Object بروید و روی گزینه Expand کلیک کنید.سپس کلید OK را فشرده و برای متن رنگ سفید با ضخامت خط دور 1 پیکسل و بدون رنگ زمینه در نظر بگیرید.

گام هشتم:

ما می خواهیم پنجره ها را به کافی شاپ بیفزاییم.ابزار Rectangle Tool (M) را انتخاب،دو مستطیل سفید رسم و مطابق با تصویر زیر آنرا در جای خود قرار دهید.

دو مستطیل جدید را انتخاب،یک نمونه از آنها ایجاد و روی مستطیلهای اصلی قرار دهید (Control+C- Control+F).رنگ آنها را به R=68 G=50 B=40 تغییر داده و همانند تصویر زیر آنها را تغییر اندازه دهید.

گام نهم:

حالا پنجره های ساختمان را ایجاد می کنیم.لایه building را انتخاب کنید.یک مستطیل به ابعاد 130 × 70 پیکسل رسم،ضخامت خط دور آنرا 5pt با رنگ سفید و رنگ خود مستطیل راR=68 G=50 B=40 در نظر بگیرید.

ابزار Line Segment Tool (\) را انتخاب،کلید Shift را گرفته و یک خط در مرکز مستطیل رسم کنید.برای لبه پنجره نیز یک مستطیل سفید رسم نمایید.

هر سه شکل را انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید(Control-G).سپس به منوی Object رفته و Expand را برگزینید.تیک گزینه های fill و stroke را زده و روی OK کلیک کنید.

گروه مربوط به پنجره را انتخاب،آنرا بالا و سمت چپ کافی شاپ قرار دهید.کلیدهای Alt-Shift را گرفته و به سمت راست درگ کنید تا یک نمونه از آن ایجاد شود.

دو پنجره را انتخاب،کلیدهای Alt-Shift را گرفته و به سمت بالا درگ نمایید تا دو پنجره دیگر ایجاد شود.

۰ نظر
نویسنده: ابوالقاسم رحیمی

آموزش ترسیم یک تایل بکگراند بدون درز در ایلوستریتور-بخش دوم

3-ایجاد پس زمینه بدون درز:

گام اول:

این قسمت مهمترین بخش این آموزش می باشد.در اینجا یاد می گیرید که چگونه پس زمینه خود را به شکلی در آوریم که وقتی چندین مرتبه پشت سر هم تکرار شود ، مابین آن درز ایجاد نشده و دو سمت آن با هم متناسب باشد.یعنی تصویر بعدی ادامه شکل قبلی باشد.

نخست،همه اشکالی را که رسم کردید را با هم انتخاب(Control-A)  و آنها را کات کنید(Control-X).یک مستطیل به ابعاد کل صفحه یعنی 600 × 800 رسم و طوری قرار دهید که کل صفحه را بپوشاند.در حالیکه مستطیل در حال انتخاب قرار دارد بر روی دکمه (Draw Inside(Shift + D کلیک و سپس به منوی Edit رفته و Paste In Place را برگزینید.می بینید که بخشهایی از تصویر که در بیرون از مستطیل قرار دارند ماسک شده اند و می توانیم تصویر را درون آن جابجا کنیم.

 

 

گام دوم:

تصویر را 400 پیکسل به سمت چپ حرکت دهید.برای انجام این کار همه اشکال را بهمراه مستطیل انتخاب و کلید Enter صفحه کلید را فشار دهید تا پالت Move باز شود و در آن مقدار Horizontal را به 400- تغییر داده و روی دکمه Ok کلیک نمایید.

 

گام سوم:

یک کپی از کل تصویر گرفته (Coctrol-C > Control-F) و آنرا 400 پیکسل به سمت راست حرکت دهید.برای این کار به پنل Transform بروید و مقدار X را به 400 تغیر داده و روی OK کلیک نمایید.اکنون اگر به تصویر نگاه کنید می بینید که گوشه چپ و راست با هم مطابقت دارند ولی در وسط نه.ما باید دو نیمه را با هم تطبیق دهیم.

 

گام چهارم:

به پنل لایه ها می رویم .در آن دو گروه وجود دارد.در هریک از گروهها مستطیلی که در آخر ایجاد کردیم را حذف می کنیم تا لایه ها از حالت ماسک خارج شوند.سپس در مرکز تصویر نقاط اشکالی که با هم مطابقت ندارند را با کمک ابزار (Direct Selection Tool (A انتخاب و جابجا نمایید تا روی هم قرار گیرند.بعد از این کار اشکال دو سمت تصویر را ، دو به دو انتخاب با هم انتخاب و به پنل Pathfinder رفته و روی دکمه merge کلیک کنید تا به یک شکل واحد تبدیل شوند.گره های اضافی را هم با کلید Delete حذف کنید.

 

گام پنجم:

دوباره یک مستطیل به ابعاد 600 × 800 پیکسل رسم و با کل صفحه فیت کنید.سپس همه اشکال و مستطیل را با هم انتخاب و در پنل Path Finder بر روی Crop کلیک کنید تا قسمتهای خارجی حذف شوند.

 

 

4-اعمال گرادیانت

گام اول:

اول از همه،لایه بالایی با رنگ ارغوانی پررنگ را انتخاب و یک گرادیانت خطی عمودی مثل تصویر زیر بر آن اعمال کنید.

 

گام دوم:

روش بالا فقط برای shape ها کارایی دارد و برای خطها کارایی ندارد.برای شاخه ها باید همه آنها را انتخاب و در منوی Object روی Expand کلیک کنید و در پنجره باز شده گزینه Stroke را تیکدار کرده و روی Ok کلیک نمایید تا به shape تبدیل شوند.

 

گام سوم:

اکنون یک گرادیانت خطی عمودی مطابق با تصویر زیر بر روی آنها اعمال کنید.

 

گام چهارم:

یک گرادیانت نیز برای فاصله خالی مابین درختان و بوته ها در نظر بگیرید.بالای آن را کمی روشن تر کنید.

 

گام پنجم:

برای زمین نیز مانند تصویر یک گرادیانت ایجاد کنید.

 

گام ششم:

شما می توانید چندین کپی از بکگراند ایجاد و در کنار هم قرار دهید.ما در اینجا یک نمونه دیگر می سازیم و کنار هم قرار می دهیم.قبل از این کار اول صفحه را دوبرابر بزرگتر کنید.در نوار ابزار بر روی Artboard Tool دبل کلیک کرده و در قسمت Width عدد 1600 را بنویسید تا عرض صفحه دو برابر شود.

 

سپس یک کپی از بکگراند گرفته و آنرا 800 پیکسل حرکت دهید تا دقیقا در کنار قبلی قرار گیرد.

اکنون می توانید از تصویر خروجی بگیرید و آن را در بازیهایتان استفاده کنید.

اگر همه کارها را درست انجام داده باشید،اگر چندین تصویر از این بکگراند در کنار هم تکرار شوند،هیچ درزی مابین آنها دیده نخواهد شد و یک تایل بکگراند یکپارچه خواهیم داشت.

 

۱ نظر
نویسنده: ابوالقاسم رحیمی

آموزش ترسیم یک تایل بکگراند بدون درز در ایلوستریتور-بخش اول

1-ایجاد ساختار اصلی

گام اول:

یک سند جدید با ابعاد 600 × 800 پیکسل ایجاد کنید:

گام دوم:

ما در اینجا یک بوم افقی داریم،و از گوشه بالا و سمت چپ آن شروع می کنیم.کار را با رسم برگهای درختان آغاز می نماییم،که تمام سطح بالایی تصویر ما را می پوشانند.

ابزار (Ellipse Tool (M را انتخاب و یک دایره به ابعاد 170 × 170 پیکسل رسم می کنیم:

گام سوم:

کار را با رسم دایره های دیگر با ابعاد مختلف ادامه می دهیم طوری که شبیه به حبابهای آب باشند.در آخر همه دوایر را انتخاب و به پنل Pathfinder رفته و merge را انتخاب نمایید تا همه با هم یکی شوند:

گام چهارم:

شکل را با ارغوانی پررنگ رنگ آمیزی کنید:

گام پنجم:

مانند مراحل قبل یک لایه دیگر از دایره ها ایجاد و آنها را با هم یکی کنید:

گام ششم:

آن را با ارغوانی روشنتر رنگ و زیر لایه قبلی قرار دهید (]-Shift-Control):

گام هفتم:

اکنون یک مستطیل با رنگ ارغوانی پررنگ برای زمین ، رسم و آنرا در پایین صفحه قرار دهید.سپس ابزار Curvature Tool را انتخاب نمایید.توسط این ابزار می توانیم شکل را تغییر دهیم.

گام هشتم:

در جاهایی از ضلع بالای مستظیل کلیک کرده و به سمتی درگ کنید تا شکل شما شبیه به تصویر زیر شود.توسط ابزار Direct Selection Tool (A) نیز می توانید گره ها را ویرایش نمایید.

گام نهم:

مانند مرحله قبل یک زمین دیگر با رنگ روشنتر ایجاد و آن را در زیر قبلی قرار دهید.با اینکار تصویر جلوه سه بعدی پیدا می کند.

2-ایجاد تنه درختان:

گام اول:

توسط ابزار (Rectangle Tool (M یک مستطیل باریک برای تنه درخت رسم و با استفاده از (Direct Selection Tool (A نقاط بالایی آنرا کمی به داخل بکشید تا باریکتر شود.

گام دوم:

حالا تعدادی شاخه کوچک به تنه اضافه می کنیم.برای این کار توسط ابزار (Pen Tool (N یک خط منحنی با ضخامت 10 پیکسل رسم می کنیم.

گام سوم:

چند شاخه دیگر ایجاد و از چند دایره بعنوان برگهای آن استفاده نمایید.

گام چهارم:

کار را با رسم چند تنه و شاخه دیگر برای ایجاد درختان بیشتر ادامه دهید.فراموش نکنید که هر کدام را در گروه مجزا قرار دهید.

گام پنجم:

درختان دیگری با رنگ ارغوانی روشن رسم و آنرا در زیر لایه قبلی قرار دهید (]-Shift-Control).

گام ششم

هنوز در بکگراند ما فضاهای خالی وجود دارد و ما آنرا با عناصر مختلف پر می کنیم.یک دایره به ابعاد 150 × 150 با رنگ روشنتر از بقیه رسم کنید.

گام هفتم:

چند دایره با ابعاد کوچکتر رسم و شاخ و برگها را با آن بسازید.سپس همه را انتخاب و در پنل Pathfinder بر روی Merge کلیک نمایید.

گام هشتم:

شاخه ها را انتخاب و در زیر لایه قرار دهید (]-Shift-Control) تا در پشت درختان قرار گیرد .سپس چند کپی از شکل گرفته و فضاهای خالی را با آن پر کنید.

گام نهم:

دوباره چند درخت دیگر با رنگ روشنتر ایجاد و آنها را در زیر لایه بقیه درختها و زمین قرار دهید.

گام دهم:

یک مستطیل به ابعاد 600 × 800 و رنگ آبی مایل به خاکستری رسم و آنرا در زیر تمام لایه ها قرار دهید (]-Shift-Control).توسط این مستطیل یک جلوه مه آلود به جنگلمان می دهیم.

گام یازدهم:

حالا با افزودن یک سری عناصر کوچک به جنگلمان روح می بخشیم.ابزار (Ellipse Tool (L  را انتخاب و با آن بیضیهایی رسم کنید تا با کنار هم گذاشتن سه عدد از آنها علفهایی را ایجاد نماییم.

گام دوازدهم:

شما می توانید جزئیات بیشتری به تصویر اضافه کنید.مثلا یک زمین دیگر با رنگی تیره تر اضافه و بیضیهای کوچکی نیز رسم و روی آن قرار دهید.همچنین می توانید شاخ و برگهای دیگری نیز به درختان بیفزایید.

 

۰ نظر
نویسنده: ابوالقاسم رحیمی

آموزش رسم دکمه های چند وضعیتی در ایلوستریتور-قسمت دوم

گام سیزدهم:

دوباره مستطیل مشکی لبه گردی که در گام هفتم ایجاد کردیم را انتخاب و به منوی Effect رفته و Stylize و سپس Drop Shadow را برگزینید.مقادیر آنرا مطابق با تصویر سمت چپ تغییر داده و روی دکمه OK کلیک کنید و دوباره به منوی Effect بروید و Stylize و پس از آن Drop Shadow را برگزینید.مقادیر آنرا نیز مطابق تصویر سمت راست وارد نموده و روی OK کلیک نمایید:

گام چهاردهم:

یک دایره با قطر 24 پیکسل رسم ،مطابق تصویر اول یک گرادیانت خطی بر آن اعمال و در جای خود قرار دهید.سپس دو نمونه از آن ایجاد (Control + C > Control + F > Control + F) و کپی بالایی را یک پیکسل به سمت راست حرکت دهید.هر دو کپی را انتخاب و در پنل Pathfinder روی دکمه Minus Front کلیک کنید.سپس مطابق تصویر سوم یک گرادیانت خطی بر آن اعمال و Opacity آنرا به 15 درصد کاهش دهید:

گام پانزدهم:

دایره ای که در مرحله قبل رسم کردیم را انتخاب و دو کپی از آن ایجاد کنید (Control + C > Control + F > Control + F) ،کپی بالایی را انتخاب و آنرا یک پیکسل به سمت چپ حرکت دهید.هر دو کپی را با هم انتخاب و به پنل Pathfinder رفته و روی Minus Front کلیک نمایید.سپس یک گرادیانت خطی مطابق تصویر سوم بر آن اعمال و Opacity آنرا به 15 درصد کاهش دهید:

گام شانزدهم:

دوباره دایره 24 پیکسلی را انتخاب و دو نمونه از آن ایجاد کنید (Control + C > Control + F > Control + F) .کپی بالایی را انتخاب و آنرا 3 پیکسل به سمت چپ حرکت دهید.دو کپی را با هم انتخاب و رد پنل Pathfinder روی Minus Front کلیک نمایید.سپس یک گرادیانت خطی مطابق تصویر سوم بر روی شکل ایجاد شده اعمال و  Minus Front آنرا به 15 درصد کاهش دهید:

گام هفدهم:

دو مستطیل باریک به ابعاد 6 × 1رسم کرده و رنگ اولی را مشکی و دیگری را سفید نمایید.سپس آنها را مطابق تصویر اول در جای خود قرار داده و به منوی Effect رفته و Stylize و پس از آن Rounded Corners را برگزینید.در پنجره باز شده مقدار radius را 0.5 در نظر گرفته و روی OK کلیک نمایید.در حالیکه دو شکل در حال انتخاب قرار دارد به منوی Effect رفته و Distort & Transform و سپس Transform را انتخاب کنید و مقادیر آنرا مطابق تصویر دوم وارد کرده و روی OK کلیک نمایید.

گام هجدهم:

مستطیل گوشه گردی را که در مرحله قبل ایجاد کردیم را انتخاب و به منوی Object رفته و Expand Appearance را انتخاب کنید.گروه ایجاد شده را با رفتن به منوی Object  و انتخابCompound Path  و سپس Make ، به مسیر مرکب تبدیل می کنیم و بعد رنگ R=120 G=120 B=120 را به آن نسبت داده و Blending Mode آنرا به Multiply تغییر دهید:

گام نوزدهم:

اکنون مستطیل گوشه گرد سفید را که در مرحله هفدهم ایجاد کردیم را انتخاب و به منوی Object رفته و Expand Appearance را برگزینید.حالا به منوی Object بروید و Compound Path و سپس Make را انتخاب نمایید .رنگ شکل را سفید و Opacity آنرا نیز به 13 درصد کاهش دهید:

گام بیستنم:

همه اشکالی را که در شش مرحله آخر ایجاد کردیم را انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید (Control + G) .گروه جدید را انتخاب و به منوی Object رفته و Transform و سپس Reflect را برگزینید.تیک گزینه Vertical را زده و روی دکمه Copy کلیک کنید.گروه جدید را به سمت راست حرکت داده و مانند تصویر سوم در جای خود قرار دهید.

گام بیست و یکم:

همه اشیایی را که در 15 مرحله آخر ایجاد کردیم ، را انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید (Control + G) .به پنل لایه ها بروید و نام گروه جدید را "Button" بگذارید. Snap را غیر فعال کنید (View > Snap to Grid) . مطابق با تصویر دوم ، توسط ابزار Type Tool (T) کلمه "ON" را تایپ کنید.

فونت "Century Gothic" را با اندازه 12 و نوع Bold بکار برید.متن را انتخاب و به پنل Appearance رفته و یک fill جدید با کلیک بر روی دکمه Add New Fill ایجاد و رنگ آنرا به R=57 G=181 B=74 تغییر دهید.

سپس به منوی Effect رفته و Stylize و سپس Drop Shadow را برگزینید.سپس مقادیر انرا مطابق با تصویر وارد نموده و روی OK کلیک کنید:

گام بیست و دوم:

متن را دوباره انتخاب و یک fill دیگر برای آن ایجاد و رنگ آنرا به R=57 G=181 B=74 تغییر دهید.سپس به منوی Effect رفته و Stylize و سپس Outer Glow را برگزینید.مقادیر را مطابق با تصویر زیر وارد نموده و روی OK کلیک کنید.بعد به پنل Appearance بروید و سومین fill را هم با رنگ R=57 G=255 B=74 اضافه نمایید.

پس از آن به منوی Effect رفته و Path و سپس Offset Path را برگزینید.در پنجره باز شده مقدار Offset را 0.6- وارد کرده و روی OK کلیک نمایید:

گام بیست و سوم:

همه اشکالی را که تاکنون رسم کرده ایم را انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید (Control + G).یک کپی از گروه ایجاد و آنرا مطابق تصویر دوم به سمت راست حرکت دهید. روی گروه جدید متمرکز شده و متن آنرا حذف کنید.آبجکت "Button" را انتخاب و آنرا 64 پیکسل به سمت راست حرکت دهید.به پنل لایه ها بروید و گروه "Button" را باز کرده و مستطیل لبه گرد مشکی،واقع در پایین لایه را انتخاب و به پنل Appearance بروید.در این پنل افکت Drop Shadow را باز و مقدار X Offset را معکوس نمایید (یعنی مقدار 1 را به 1- تغییر دهید).

گام بیست و چهارم:

روی دومین گروهی که در گام قبلی ایجاد کردیم تمرکز کرده و کلمه "OFF" را به آن اضافه نمایید.رنگ این کلمه R=20 G=20 B=20 ، فونت "Century Gothic" ،سبک Bold  و اندازه آنرا 12 در نظر بگیرید. همچنین یک افکت Drop Shadow مطابق تصویر به آن اعمال نمایید.

گام بیست و پنجم:

در آخر،شما می توانید به راحتی رنگ دکمه ها را تغییر دهید.مستطیل گوشه گرد اصلی(مستطیلی که در گام دوم رسم کردیم) را انتخاب ، و یک کپی از ان ایجاد کرده (Control + C > Control + F) و روی همه اشکال قرار دهید (Shift + Control + [ ).کپی جدید را انتخاب و در پنل Appearance ،stroke ها و افکتهای آنرا حذف کرده و رنگ آنرا به R=215 G=225 B=242 تغییر و Blending Mode آنرا به Color تغییر دهید.

شما می توانید برای گروه " button" نیز از همین تکنیک استفاده نمایید.

کار به پایان رسید.

شما می توانید با این تکنیک دکمه هایی با طرحها و رنگهای گوناگون ایجاد کنید:

 

 

۲ نظر
نویسنده: ابوالقاسم رحیمی