مشخصات

موضوع

 هیجان‌‌انگیز

قیمت رایگان
توسعه دهنده شازده اپ

به نام خدا

 

"لطفا دقت داشته باشین که اگه رم(ram) گوشیتون زیر 1 گیگ هست و پردازنده گوشتیتون قدیمیه این بازی روی گوشیتون اجرا نمیشه"

بازی "بعد از زمین" عنوان بازی جدید و هیجان انگیز گروه ماست.

برای لذت بیشتر از بازی لطفا تا پایان متن رو بخونید.

با آسیب هایی که انسان ها به زمین رسوندن طولی نکشید که هوا بشدت آلوده شد

با قطع بی رویه درختان و سوراخ شدن لایه اوزون هوا بسیار گرم و کشنده شد و همچنین طوفان های خورشیدی که حالا بیشتر به زمین میرسید باعث مرگ و نابودی بسیاری از انسان ها و سایر موجودات زمین شد کشور ها سقوط کرده و فقط تعداد اندکی از انسان ها در پناهگاه های هسته ای زنده ماندن.

اکنون دیگر انسان قادر نیست در روزها به سطح زمین بیاد

انسان های بازمانده برای تامین آب و خوراک بصورت گروهی و در شب ها به جستجو میپردازن.

انسان ها در یکی از جستجوها به آزمایشگاهی مخفی و زیرزمینی رسیدن

آزمایشگاهی که قرار بوده در آن وسیله ای برای سفر انسان به گذشته ساخته شود.

گویا تعدادی از انسان ها از قبل پیش بینی کرده بودند که زمانی زمین دیگر زمین گذشته نخواهد بود.

اکنون راهی برای نجات نسل بشر یافت شده.برگشت به گذشته و شروعی دوباره بر فرمانروایی انسان بر زمین!!!

حال شما وظیفه دارید همراه با گروهی به گذشته رفته و جایی برای زندگی دوباره انسان آماده کنید , اما . . .

اما هیچکس نمیداند این دستگاه شما را به چه زمانی خواهد برد!1 سال قبل!؟10سال قبل!؟100سال قبل!؟هزارسال قبل!؟یا . . . !؟!؟!؟

در هرصورت همه خوب میدانند که در زمان کنونی , بزودی پیدا کردن آب و غذا غیرممکن خواهد شد , و در نهایت مرگ در انتظارشان است.مردن در این زمان یا رفتن به گذشته؟؟؟

وظیفه در این ماموریت محافظت از افراد و منابع گروه میباشد.

وظیفه گروه فراهم کردن جا و مکان برای زندگی دوباره انسان هاست.

در زمین کنونی هر نوع وسیله و ماشین آلاتی بی استفاده مانده اند که شما باید به کمک آنها دنیای جدید برای بازماندگان آماده کنید.

وظیفه شما سختترین کاری خواهد بود که در عمرتان انجام داده اید.

معلوم نیست که شما به چه زمانی خواهید رفت ولی چیزی که مشخص است این است که شما باید انتظار هر خطری را به محض سفر با دستگاه داشته باشید . . .

ماموریت شما شروع شد ......