مشخصات

موضوع

 هیجان‌‌انگیز

قیمت رایگان
توسعه دهنده محمد حسین معینی

همه ماروزی به دنیا میاییم و روزی از دنیا میرویم و این اعمالمان است که با خود میبریم .

در تمام مراحل زنگی شیطان قصد دارد مارا فریب دهد و به دنبال گمراه کردن ماست .

چقدر توانایی دارید از شیطان فرار کنید ؟ 

در این بازی پله های سبز نماد کار های خوب است که به شما کمک میکند تا به دام شیطان نیفتید.

اما امان از دست تله ها و سختی های زندگی . بازی را دانلود کنید و ببینید میتوانید به پایان مسیر زندگی برسید

اگر دوست دارید بهترین بازی هارا داشته باشید بدون شک این بازی را دانلود کنید و مطمئن باشید که پشیمان نمیشوید