مشخصات

موضوع

 هیجان‌‌انگیز

قیمت رایگان
توسعه دهنده حبیب کوچکی

این بازی داستان مردی را روایت می کند که او را در بازی با لقب کماندار صدا میزنند

چون او یکی از حرفه ای ترین کمانداران ارتش بود و به دلیل خیانتی که نکرده بود

پادشاه ظالم او را مجازات کرد و همه چیزش را از او گرفت

هم اکنون او عضوی از گروه شورشیان ضد پادشاه است و

شما باید به او کمک کنید تا پادشاه ظالم را از میان ببرد و آرامش را در سراسر کشور برقرار سازد

این قسمت فقط یک رونمایی از بازی می باشد و اگر شما عزیزان با نظرات خوب ما رو حمایت کنین نسخه بعدی رو به صورت حرفه ای و قابلیت های فراوان منتشر می کنیم