مشخصات

موضوع

 هیجان‌‌انگیز

قیمت رایگان
توسعه دهنده ARS GAMES

قدرت تصور خود را محک بزنید....

در این بازی 4 کلمه در بالا داده شده است که سه کلمه آن مخفیست شما باید با کلمه یا کلمه های داده شده کلمه مورد نظر را حدس بزنید.

از کلمه داده شده هر چیزی را میتوانید بفهمید

وسعت ذهن شما یاریتان خواهد کرد

در صورت نیاز به کمک میتوانید هر کدام از سه کلمه مخفی داده شده را باز کنید و کلمه مرتبط دیگری را ببینید

برای بدست آوردن الماس رایگان در قسمت فروشگاه بازی اقدام کنید.