مشخصات

موضوع

 هیجان‌‌انگیز

قیمت رایگان
توسعه دهنده pisa games

بازی ترسناک کلبه یک بازی چند اپیزودی با سبک ماجراجویی . فکری و ترسناک می باشد

داستان از انجا شروع می شود که مردی به نام لوکاس به دنبال برادرش الیاس که چند روز ناپدید شده می رود . لوکاس به دنبال برادر خود به جستجو می پردازد و اخرین بار اهالی ده الیاس را دیده اند که به منطقه ای به نام پیت رفته و دیگه ازش خبری نشده ......... خبرها حاکی از ان است که چند تن از اهالی ده در ان منطقه مفقود شده اند و ...............

به زودی قسمت هیجان انگیز و ترسناک دوم کلبه قرار خواهد گرفت.