ا-آماده سازی پس زمینه:

گام اول:

به منوی File بروید و گزینه New را انتخاب و یک سند جدید به ابعاد 800 × 600 پیکسل ایجاد نمایید.در ابتدا سه لایه ایجاد و آنها را مطابق با تصویر زیر نام گذاری کنید.

گام دوم:

لایه background را انتخاب و یک مستطیل با رنگ R=219 G=219 B=219  هم اندازه با کل صفحه ایجاد کنید.سپس آنرا با گوشه های صفحه تراز نمایید.

ابزار Rectangle Tool (M) را انتخاب و یک مستطیل به ابعاد 85 × 600 پیکسل ، با رنگ R=190 G=190 B=190  رسم و آن را با پایین بوم تراز نمایید.

گام سوم:

ما می خواهیم آجرهای دیوار را اضافه کنیم.یک مستطیل با ضخامت خط دور 2pt  در بالای مستطیل قبلی رسم کنید.رنگ خط دور را R=168 G=155 B=152 در نظر بگیرید.اگر قسمتهایی از شکل در بیرون قرار بگیرد مهم نیست چون بعدا آنرا درست می کنیم.

 ابزار Line Segment Tool (\) را انتخاب،کلید shift را گرفته و یک خط عمودی با ضخامت 2pt و رنگ R=168 G=155 B=152 رسم کنید.

 کلیدهای Alt-Shift را گرفته و خطی را که اخیرا رسم کردیم را به سمت راست حرکت دهید تا یک نمونه از آن ایجاد شود.

 سپس کلیدهای Control-D را سه مرتبه فشار دهید تا آخرین اکشن تکرار و سه خط دیگر ایجاد گردد.

مستطیل باریک و خطوط عمودی را با هم انتخاب و به پنل Pathfinder رفته و روی دکمه Divide کلیک کنید.سپس به منوی Object رفته Expand را برگزینید.در پنجره باز شده Stroke را انتخاب و روی دکمه OK کلیک نمایید.

در حالیکه هنوز اشکال در حالت انتخاب قرار دارند،به پنل Pathfinder رفته و روی Unite کلیک کنید.

ابزار Rectangle Tool (M) را انتخاب و مانند شکل زیر یک مستطیل رسم و آنرا به همراه مستطیل باریک انتخاب و در پنل Pathfinder روی Minus Front  کلیک نمایید.اینکار را برای سمت دیگر نیز انجام دهید.

2- رسم ساختمان:

گام اول:

لایه building را انتخاب و مانند تصویر زیر ، یک مستطیل با رنگ R=232 G=201 B=193 و بدون خط دور رسم کنید.

گام دوم:

در این مرحله از افکت Transform برای رسم آجرها استفاده می کنیم.ابزار Rectangle Tool (M) را انتخاب و یک مستطیل به ابعاد 9 × 22 پیکسل با رنگ R=186 G=63 B=38  رسم کرده و آنرا در گوشه پایین و سمت چپ ساختمان قرار دهید.

در حالیکه آجر در حال انتخاب قرار دارد ، به منوی Object رفته و در قسمت Transform گزینه Move را انتخاب کنید و در پنجره باز شده مقدار Horizontal را 2- پیکسل در نظر گرفته و روی دکمه Ok کلیک کنید.

آجر را انتخاب ، به منوی Effect و سپس Distort & Transform رفته و  Transform را برگزینید .در پنجره باز شده تنظیمات را مطابق با تصویر زیر انجام دهید.

 اینجا نتیجه را می بینید:

آجر اصلی را انتخاب ، و دوباره به منوی Effect و سپس Distort & Transform رفته ، سپس  Transform را انتخاب و در پنجره باز شده ، تنظیمات آنرا مانند تصویر زیر انجام دهید.

مشابه دو مرحله قبل عمل کرده و تنظیمات زیر را اعمال نمایید.

و این نتیجه کار ماست:

گام سوم:

آجر اصلی را انتخاب و به منوی Object رفته و Expand Appearance را انتخاب کنید.در حالیکه همه گروه در حال انتخاب قرار دارد ، در پنل Pathfinder روی Unite  کلیک نمایید.

مستطیل صورتی که برای ساختمان رسم کردیم را انتخاب و یک نمونه از آن ایجاد و روی همه اشکال قرار دهید (Control-C -Control-F).سپس آنرا به همراه آجرها انتخاب و به پنل Pathfinder رفته و روی Crop کلیک کنید.

اکنون ما یک دیوار آجری جذاب داریم.

گام چهارم:

لایه coffee shop را انتخاب ، یک مستطیل به ابعاد 150 × 340 پیکسل با رنگ R=110 G=86 B=69 رسم و آنرا در پایین ساختمان و کمی متمایل به سمت راست قرار دهید.

یک مستطیل دیگر به ابعاد 85 × 370 پیکسل با همان رنگ قبلی رسم و بالای مستطیل قبلی قرار دهید.

گام پنجم:

یک سایه مابین قطعه بالا و پایینی کافی شاپ ایجاد می کنیم.کلید Shift را نگه داشته و دو مستطیل را انتخاب و یک نمونه از آنها ایجاد و در روی اشکال قبلی قرار می دهیم (Control-C-Control-F).سپس رنگ قطعه بالایی را به R=79 G=59 B=46 تغییر داده و کمی به پایین حرکت می دهیم.

در آخر دو مستطیل کپی شده را انتخاب و در پنل Pathfinder روی Intersect  کلیک نمایید.

گام ششم:

مستطیل بالایی را انتخاب ، یک کپی از آن گرفته و در روی قبلی قرار دهید.برای شکل جدید ، خط دور (stroke) با ضخامت 2pt و بدون رنگ زمینه در نظر گرفته و رنگ خط را به R=79 G=59 B=46 تغییر دهید.

سپس آنرا مطابق با تصویر زیر تغییر اندازه داده و در مرکز مستطیل زیرین قرار دهید.

گام هفتم:

اکنون متن روی تابلو را اضافه می کنیم.ابزار Type Tool (T) را انتخاب،فونت Desdemona را برگزیده و اندازه فونت را 50 در نظر بگیرید.داخل مستطیل کلیک کرده و متن را بنویسید.

در حالیکه متن در حالت انتخاب قرار دارد،به منوی Object بروید و روی گزینه Expand کلیک کنید.سپس کلید OK را فشرده و برای متن رنگ سفید با ضخامت خط دور 1 پیکسل و بدون رنگ زمینه در نظر بگیرید.

گام هشتم:

ما می خواهیم پنجره ها را به کافی شاپ بیفزاییم.ابزار Rectangle Tool (M) را انتخاب،دو مستطیل سفید رسم و مطابق با تصویر زیر آنرا در جای خود قرار دهید.

دو مستطیل جدید را انتخاب،یک نمونه از آنها ایجاد و روی مستطیلهای اصلی قرار دهید (Control+C- Control+F).رنگ آنها را به R=68 G=50 B=40 تغییر داده و همانند تصویر زیر آنها را تغییر اندازه دهید.

گام نهم:

حالا پنجره های ساختمان را ایجاد می کنیم.لایه building را انتخاب کنید.یک مستطیل به ابعاد 130 × 70 پیکسل رسم،ضخامت خط دور آنرا 5pt با رنگ سفید و رنگ خود مستطیل راR=68 G=50 B=40 در نظر بگیرید.

ابزار Line Segment Tool (\) را انتخاب،کلید Shift را گرفته و یک خط در مرکز مستطیل رسم کنید.برای لبه پنجره نیز یک مستطیل سفید رسم نمایید.

هر سه شکل را انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید(Control-G).سپس به منوی Object رفته و Expand را برگزینید.تیک گزینه های fill و stroke را زده و روی OK کلیک کنید.

گروه مربوط به پنجره را انتخاب،آنرا بالا و سمت چپ کافی شاپ قرار دهید.کلیدهای Alt-Shift را گرفته و به سمت راست درگ کنید تا یک نمونه از آن ایجاد شود.

دو پنجره را انتخاب،کلیدهای Alt-Shift را گرفته و به سمت بالا درگ نمایید تا دو پنجره دیگر ایجاد شود.