1-ایجاد ساختار اصلی

گام اول:

یک سند جدید با ابعاد 600 × 800 پیکسل ایجاد کنید:

گام دوم:

ما در اینجا یک بوم افقی داریم،و از گوشه بالا و سمت چپ آن شروع می کنیم.کار را با رسم برگهای درختان آغاز می نماییم،که تمام سطح بالایی تصویر ما را می پوشانند.

ابزار (Ellipse Tool (M را انتخاب و یک دایره به ابعاد 170 × 170 پیکسل رسم می کنیم:

گام سوم:

کار را با رسم دایره های دیگر با ابعاد مختلف ادامه می دهیم طوری که شبیه به حبابهای آب باشند.در آخر همه دوایر را انتخاب و به پنل Pathfinder رفته و merge را انتخاب نمایید تا همه با هم یکی شوند:

گام چهارم:

شکل را با ارغوانی پررنگ رنگ آمیزی کنید:

گام پنجم:

مانند مراحل قبل یک لایه دیگر از دایره ها ایجاد و آنها را با هم یکی کنید:

گام ششم:

آن را با ارغوانی روشنتر رنگ و زیر لایه قبلی قرار دهید (]-Shift-Control):

گام هفتم:

اکنون یک مستطیل با رنگ ارغوانی پررنگ برای زمین ، رسم و آنرا در پایین صفحه قرار دهید.سپس ابزار Curvature Tool را انتخاب نمایید.توسط این ابزار می توانیم شکل را تغییر دهیم.

گام هشتم:

در جاهایی از ضلع بالای مستظیل کلیک کرده و به سمتی درگ کنید تا شکل شما شبیه به تصویر زیر شود.توسط ابزار Direct Selection Tool (A) نیز می توانید گره ها را ویرایش نمایید.

گام نهم:

مانند مرحله قبل یک زمین دیگر با رنگ روشنتر ایجاد و آن را در زیر قبلی قرار دهید.با اینکار تصویر جلوه سه بعدی پیدا می کند.

2-ایجاد تنه درختان:

گام اول:

توسط ابزار (Rectangle Tool (M یک مستطیل باریک برای تنه درخت رسم و با استفاده از (Direct Selection Tool (A نقاط بالایی آنرا کمی به داخل بکشید تا باریکتر شود.

گام دوم:

حالا تعدادی شاخه کوچک به تنه اضافه می کنیم.برای این کار توسط ابزار (Pen Tool (N یک خط منحنی با ضخامت 10 پیکسل رسم می کنیم.

گام سوم:

چند شاخه دیگر ایجاد و از چند دایره بعنوان برگهای آن استفاده نمایید.

گام چهارم:

کار را با رسم چند تنه و شاخه دیگر برای ایجاد درختان بیشتر ادامه دهید.فراموش نکنید که هر کدام را در گروه مجزا قرار دهید.

گام پنجم:

درختان دیگری با رنگ ارغوانی روشن رسم و آنرا در زیر لایه قبلی قرار دهید (]-Shift-Control).

گام ششم

هنوز در بکگراند ما فضاهای خالی وجود دارد و ما آنرا با عناصر مختلف پر می کنیم.یک دایره به ابعاد 150 × 150 با رنگ روشنتر از بقیه رسم کنید.

گام هفتم:

چند دایره با ابعاد کوچکتر رسم و شاخ و برگها را با آن بسازید.سپس همه را انتخاب و در پنل Pathfinder بر روی Merge کلیک نمایید.

گام هشتم:

شاخه ها را انتخاب و در زیر لایه قرار دهید (]-Shift-Control) تا در پشت درختان قرار گیرد .سپس چند کپی از شکل گرفته و فضاهای خالی را با آن پر کنید.

گام نهم:

دوباره چند درخت دیگر با رنگ روشنتر ایجاد و آنها را در زیر لایه بقیه درختها و زمین قرار دهید.

گام دهم:

یک مستطیل به ابعاد 600 × 800 و رنگ آبی مایل به خاکستری رسم و آنرا در زیر تمام لایه ها قرار دهید (]-Shift-Control).توسط این مستطیل یک جلوه مه آلود به جنگلمان می دهیم.

گام یازدهم:

حالا با افزودن یک سری عناصر کوچک به جنگلمان روح می بخشیم.ابزار (Ellipse Tool (L  را انتخاب و با آن بیضیهایی رسم کنید تا با کنار هم گذاشتن سه عدد از آنها علفهایی را ایجاد نماییم.

گام دوازدهم:

شما می توانید جزئیات بیشتری به تصویر اضافه کنید.مثلا یک زمین دیگر با رنگی تیره تر اضافه و بیضیهای کوچکی نیز رسم و روی آن قرار دهید.همچنین می توانید شاخ و برگهای دیگری نیز به درختان بیفزایید.