حتما شما دکمه هایی را دیده اید که وقتی آن را لمس می کنیم حالت آن عوض می شود مثلا دکمه خاموش و روشن کردن وای فای تلفن همراه که در دو حالت ON و OFF قرار دارد ما در این آموزش روش ترسیم اینگونه دکمه ها را به شما یاد می دهیم:

گام اول:

یک سند به ابعاد 600 × 600 ایجاد وGrid  و Snap را نیز فعال نمایید ( (View > Show Grid)  و(View > Snap to Grid.

سپس به منوی Edit رفته و Preferences را انتخاب نمایید.در پنجره باز شده مقدار Gridline every را روی 5 و Subdivisions را روی 1 قرار دهید.

گام دوم:

ابزار (Rectangle Tool (M را انتخاب و یک مستطیل به ابعاد 30 × 130 پیکسل رسم کرده و رنگ (R=70 G=70 B=70) را به آن اختصاص دهید.سپس به منوی Effect رفته و Stylize و سپس Rounded Corners را برگزینید.در پنجره باز شده مقدار radius را 15 پیکسل وارد کرده و روی OK کلیک نمایید.پس از آن به منوی Object رفته و Expand Appearance را برگزینید:

 

گام سوم:

Snap را غیر فعال (View > Snap to Grid)  و سپس به منوی Edit رفته و Preferences و سپس General را انتخاب کنید.

مقدار Keyboard Increment را روی 1 پیکسل قرار دهید.شکل را انتخاب و دو نمونه از آن ایجاد و روی قبلی قرار دهید (Control + C > Control + F > Control + F) .کپی بالایی را انتخاب و آنرا یک پیکسل به پایین حرکت دهید (کلید down صفحه کلید را یک مرتبه فشار دهید).هر دو کپی را انتخاب و به پنل Pathfinder رفته و دکمه Minus Front را بفشارید.سپس رنگ شکل ایجاد شده جدید را به (R=20 G=20 B=20) تغییر دهید:

گام چهارم:

مستطیل لبه گردی که در گام دوم رسم کردیم را انتخاب و پنل Appearance را باز کنید.نخست،قسمت fill را انتخاب و به منوی Effect رفته و Stylize و سپس Inner Glow برگزینید و مطابق تصویر زیر داده های آنرا وارد نموده و روی OK کلیک کنید.سپس دوباره به منوی Effect بروید و Stylize و سپس Drop Shadow را انتخاب و مطابق با تصویر مقادیر را وارد نمایید.در پنل Appearance یک stroke  به ضخامت 5 و رنگ مشکی ایجاد و Opacity آنرا به 5 درصد کاهش داده و درون شکل قرار دهید.دوباره یک stroke دیگر با ضخامت 2 پیکسل و رنگ مشکی ایجاد و Opacity آنرا روی 20 درصد قرار داده و آنرا درون شکل قرار دهید (برای این کار در پنل stroke در قسمت stroke Align گزینه stroke to inside Align را برگزینید):

گام پنجم:

Snap را فعال کنید (View > Snap to Grid) و یک مستطیل به ابعاد 28 × 64 پیکسل با رنگ مشکی رسم و آنرا مطابق با تصویر زیر بر روی شکل قبلی قرار دهید.سپس به منوی Effect رفته و Stylize و سپس Rounded Corners را برگزینید.

در پنجره باز شده مقدار radius را 14 پیکسل وارد کرده و روی OK کلیک کنید.سپس به منوی Object رفته و گزینه Expand Appearance را انتخاب نمایید:

گام ششم:

یک مستطیل به ابعاد 24 × 36 رسم و گرادیانت خطی (linear gradient) را مانند شکل زیر روی آن اعمال و در جای خود قرار دهید.شماره های سفید واقع در تصویر مخصوص گرادیانت محل قرارگیری دستگیره ها را بر حسب پیکسل نشان می دهد.توسط (Ellipse Tool (L دو دایره با قطر 24 پیکسل با رنگ سفید رسم و مانند تصویر در جای خود قرار دهید:

گام هفتم:

هر سه شیء که در مرحله قبل ایجاد کردید را انتخاب و یک نمونه از آنها ایجاد کنید (Control + C > Control + F) .اشیاء کپی شده را انتخاب و در پنل Pathfinder گزینه Minus Front را انتخاب نمایید.به پنل لایه ها رفته و روی شکل ایجاد شده دبل کلیک و نام آنرا "Top" بگذارید:

گام هشتم:

آبجکت "Top" و دایره سفید سمت راست آنرا انتخاب و یک نمونه از آن ایجاد کنید (Control + C > Control + F).کپی ایجاد شده از دایره را انتخاب کرده و انرا یک پیکسل به سمت چپ حرکت دهید.دایره کپی شده و آبجکت "Top" را با هم انتخاب و در پنل Pathfinder روی دکمه Intersect  کلیک کنید.مانند تصویر زیر یک گرادیانت خطی (linear gradient) بر روی شکل ایجاد شده اعمال و به پنل Transparency رفته و Blending Mode  آنرا روی Soft Light قرار دهید:

گام نهم:

آبجکت "Top" و دایره سفید سمت چپ آنرا با هم انتخاب و یک نمونه از آنها ایجاد کنید (Control + C > Control + F) .

دایره کپی شده را انتخاب و آنرا یک پیکسل به سمت راست حرکت دهید.دوباره دو شکلی که کپی کردیم را با هم انتخاب و در پنل Pathfinder روی دکمه Intersect کلیک نمایید.گرادیانت شکل قبلی را نیز بر روی آن اعمال و Blending Mode آنرا روی Soft Light قرار دهید:

گام دهم:

آبجکت"Top" را انتخاب و یک نمونه از آن ایجاد و روی قبلی قرار دهید (Control + C > Control + F).یک مستطیل به ابعاد 4 × 20 رسم و آنرا مطابق تصویر دوم در جای خود قرار دهید.مستطیل جدید و کپی آبجکت "Top" را با هم انتخاب و به پنل Pathfinder رفته و روی دکمه Intersect کلیک کنید.سپس رنگ شکل جدید را سفید و Opacity آنرا به 10 درصد کاهش دهید:

گام یازدهم:

بار دیگر آبجکت "Top" را انتخاب کرده و یک نمونه از آن ایجاد کنید (Control + C > Control + F) .یک مستطیل به ابعاد 3 × 36 پیکسل رسم و آنرا مطابق با تصویر دوم در جایش قرار دهید.شکل جدید و آبجکت "Top" را با هم انتخاب و به پنل Pathfinder رفته و روی دکمه Intersect کلیک نمایید.شکل جدید را به رنگ مشکی درآورده و Opacity آنرا به 20 درصد کاهش دهید:

گام دوازدهم:

مستطیل گوشه گرد مشکی را که در مرحله هفتم ایجاد کردیم را انتخاب و یک نمونه از آن ایجاد کنید (Control + C > Control + F) .کپی جدید و دو دایره سفید را با هم انتخاب و در پنل Pathfinder روی دکمه Minus Front کلیک نمایید.سپس رنگ شکل جدید را به (R=45 G=45 B=45) تغییر دهید: