3-ساخت چرخ و فلک رنگارنگ:

گام اول:

یک مستطیل فیروزهای رنگ به ابعاد 20 x 15 رسم کنید.توسط Live Corners  گوشه های کابین را گرد کنید.برای این کار ابزار Direct Selection Tool (A)  را برگزیده و کمی به سمت داخل درگ نمایید.

اگر از ورژن های پایین ایلوستریتور استفاده می کنید،به منوی Effect و سپس Stylize رفته و Round Corners را برگزینید و توسط آن گوشه هی شکل را گرد نمایید.

یک کپی از شکل ایجاد،آن را کوچکتر و رنگ آنرا به آبی روشن تغییر دهید،تا شیشه کابین ایجاد شود.

در حلیکه شیشه در حال انتخاب قراردارد، ابزار Eraser Tool (Shift-E) را انتخاب، کلید Alt را نگه داشته و دور نیمه پایین شکل درگ نمایید تا پاک شود.

گام دوم:

دو مستطیل باریک در حالت عمودی با رنگ آبی روشن رسم و آنها را 45 درجه بچرخانید. سپس آنها را روی شیشه قرار داده و با کمک ابزار (Shape Builder Tool (Shift-M قسمتهای بیرونی آنرا حذف نمایید.

در آخر یک مستطیل به ابعاد 2 x 12 پیکسل رسم و در مرکز پنجره قرار دهید تا به دو قسمت تقسیم شود.یک دایره با رنگ فیروزه ای تیره تر نیز ایجاد و در بالای کابین قرار دهید.

گام سوم:

در این هنگام چرخ را می سازیم.

یک دایره به ابعاد 270 x 270 با خط دور خاکستری و بدون رنگ زمینه رسم کنید.یک دایره دیگر به ابعاد 205 x 205 پیکسل رسم و داخل آن قرار دهید.کار را با افزودن جزئیات رنگین در مرکز شکل ادامه می دهیم، که عبارتست از دو دایره.ابزار (Scissors Tool (C را انتخاب و روی دو نقطه کناری دایره قرمز کلیک کنید تا به دو قسمت شود و قسمت پایین را کمی تیره تر نمایید.

گام چهارم:

برای رسم پره های چرخ توسط ابزار (/)Line Segment Tool خطی به ارتفاع 270 پیکسل رسم کنید.پس از آن بر روی آیکون Rotate Tool (R) کلیک کرده و مقدار Angle را 36 درجه وارد کرده و روی دکمه Copy کلیک نمایید سپس کلیدهای Control-D را سه مرتبه فشار دهید تا سه خط دیگر ایجاد گردد.

اکنون ما به اندازه کافی پره ایجاد کرده ایم،پس کابینها را نوک هر پره قرار دهید.

گام پنجم:

رنگ برخی از کابین ها را تغییر دهید و در آخر پایه جرخ و فلک را اضافه کنید.برای ای کار یک مثلث به ابعاد 175*  230با ضخامت خط 6 pt و بدون رنگ زمینه رسم و آن را در زیر بقیه و پایین چرخ قرار دهید:

 

4-ایجاد عناصر اضافی:

گام اول:

کار را با رسم یک سقف راه راه سبز و سفید آغاز می کنیم.روش رسم در مراحل قبل گفته شد.

یک مستطیل به ابعاد 270 x 150 پیکسل رسم و آنرا در زیر سقف قرار دهید (Shift-Contro-[l.یک مستطیل کوچک و تیره تر رسم و داخل کلبه قرار دهید.

و در آخر ، سیبل ها را رسم می کنیم.

یک دایره به ابعاد 65 x 65 پیکسل ، به رنگ زرد روشن رسم و سپس چند دایره قرمز کوچکتر با ضخامت خط 5 پیکسل و بدون رنگ زمینه نیز رسم نمایید.

گام دوم:

حالا تعدادی درخت و گیاه به صحنه اضافه می کنیم.

کار را از راس درخت با رسم یک دایره به ابعاد  45 x 45شروع می کنیم .سپس یک مستطیل باریک به ابعاد 3 x 55 پیکسل برای تنه درخت رسم می کنیم.و بالای تنه درخت را گرد می نماییم.

اکنون ابزار (Pencil Tool (N را برداشته و چند شکل حباب مانند رسم کنید تا شبیه بوته گیاه شود.ابزار (Eraser Tool (Shift-E را انتخاب و Alt را نگه داشته و پایین بوته ها را پاک نمایید. 

 

یک مستطیل آبی رنگ برای ایجاد آسمان رسم و آنرا در زیر همه اشکال قرار می دهیم.یک مستطیل باریکتر با رنگ سبز نیز برای زمین رسم و در پایین قرار دهید:

 

 

در آخر اشیایی را که رسم کردید را در صحنه قرار دهید.

شکل نهایی :