2-رسم چرخ و فلک افقی:

گام اول:

یک مستطیل به ابعاد 35 × 175 پیکسل با رنگ فیروزه ای رسم کنید . نقطه پایین و سمت چپ آنرا توسط Direct Selection Tool (A) انتخاب کرده و Enter را فشار دهید تا پنل Move باز شود.

مقدار Horizontal را روی 10 پیکسل گذاشته و دکمه OK را فشار دهید تا نقطه به سمت راست حرکت کند.

برای نقطه سمت راست نیز همین کار را تکرار کنید با این تفاوت که مقدار Horizontal را باید روی 10پیکسل قرار دهید:

 

گام دوم:

اکنون یک نمونه از شکل بسازید (Control-C > Control-V) ، سپس شکل را به سمت پایین حرکت داده و آنرا کمی کوچکتر و رنگ آنرا نارنجی نمایید.

دو نقطه پایینی شکل را نیز توسط Direct Selection Tool (A) ، انتخاب و حدود 30 پیکسل به سمت داخل حرکت دهید تا شبیه عکس زیر شود:

گام سوم:

هم  اکنون پایه چرخ و فلک را توسط ابزار (Rectangle Tool (M رسم می کنیم.یک مستطیل در حدود 50 x 75  پیکسل رسم و چند خط راه راه با رنگ تیره تر به همان روشی که برای چادر انجام دادیم به آن اضافه می نماییم .

یک نوار با رنگ فیروزه ای روشن رسم و روی شیء بالایی قرار می دهیم.سپس ابزار (Shape Builder Tool (Shift-M را انتخاب و کلید Alt را پایین نگه داشته و قسمتهایی که لازم ندارید را حذف نمایید.  

            

گام چهارم:

اکنون صندلی یا کابینهای چرخ و فلک را ایجاد می کنیم. دایره ای به ابعاد 15 x 15 پیکسل رسم و رنگ قرمز را برای آن برمی گزینیم.

کلید Alt را نگه دارید و دایره را به سمت راست درگ کنید تا یک کپی از آن ایجاد شود.این کار را ادامه  دهید تا مطابق تصویر چن صندلی داشته باشیم.

توسط Line Segment Tool (/) با رسم خط کابینها را به بالای چرخ و فلک وصل نمایید:

کابین های دیگری رسم و آنها را به بدنه چرخ و فلک وصل کنید:

گام پنجم:

یک سایه ملایم روی چرخ و فلک ایجاد می کنیم.قطعات اصلی را به استثنای کابینها انتخاب و یک کپی از آن ایجاد می کنیم سپس به پنل Pathfinder رفته و روی Unite کلیک نمایید.

یک خط عمودی رسم و آنرا در مرکز شکل جدید تراز می کنیم.در آخر در پنل Pathfinder روی Divide کلیک کنید،نیمه سمت چپ را حذف و Blending Mode آن را روی Multiply قرار دهید:

گام ششم:

برای چرخ و فلک دیگر، یک نمونه از سقف چادر و برای پایه و کابین ها ، از شکل قبلی استفاده کنید و خطهای راه راه را حذف و رنگ بنفش را روی سقف اعمال نمایید:

گام هفتم:

سقف را کمی تغییر می دهیم.یک کپی از آن گرفته و کمی آنرا به سمت بالا حرکت می دهیم.دو شکل را با هم انتخاب و ابزار Shape Builder Tool (Shift-M) را انتخاب و ضمن پایین گرفتن کلید Alt قسمتهایی که بیرون قرار گرفته را حذف نمایید.

بخش بالایی سقف را نیز به رنگ آبی روشن متمایل به بنفش درآورید:

گام هشتم:

اکنون می خواهیم شی ء دیگری را با دایره مخصوص کابین جایگزین کنیم.ابزار (Pencil Tool (N را انتخاب و چیزی شبیه به شکل زیر رسم کنید.اگر می خواهید خطوط نرمتر رسم شوند ، روی آیکون Pencil Tool (N) دبل کلیک کرده و دستگیره Fidelity را تا آخر به سمت راست بکشید.

چند نمونه دیگر از صندلی ایجاد و انها را به ترتیب دور تا دور پایه قرار دهید.بعضی از صندلیها را کوچکتر و رنگ آنها را روشنتر و آنها را بین بقیه قرار دهید:

گام نهم:

توسط ابزار (Direct Selection Tool (A نقاط پایین پایه را گرفته و به سمت پایین بکشید تا ارتفاع آن زیادتر شود.یک نوار روی سقف قرار داده و طبق روشی که در قبل گفته شد، یک سایه ملایم در سمت راست شکل ایجاد نمایید.