در این آموزش نحوه رسم چند وسیله موجود در شهربازی را یاد می گیرید که در روند یادگیری شما با رنگ های مختلف و نحوه عملکرد آن ها بسازی موثر است.

1-رسم چادر سیرک:

گام اول:

کار را با رسم یک چادر بزرگ راه راه آغاز می کنیم.به کمک ابزار Polygon Tool ، یک مثلث رسم و در پنل transform ابعاد آنرا به 105 × 280 پیکسل تغییر دهید.

گام دوم:

یک مستطیل رسم و آنرا به مثلث بچسبانید.دو شکل را با هم انتخاب و کلید Alt را پایین نگه داشته و روی مثلث کلیک نمایید تا به آبجکت کلیدی Key Object تبدیل شود.اکنون به پنل Align رفته و Horizontal Align Center را برگزینید تا مرکز دو شکل با هم یکی شود.

حالا یک مستطیل به ابعاد 125 × 20 پیکسل رسم و آنرا با رنگ قرمز پر نمایید.

گام سوم:

مستطیل قرمز را با سمت چپ دیوار چادر هم تراز کنید.دیوار را بعنوان Key Object بکار برید.

یک کپی از نوار ساخته و آنرا روی شکل قبل قرار دهید (Control-C > Control-F).سپس نمونه ساخته شده را در سمت دیگر دیوار قرار دهید.

دو نوار را با هم انتخاب و به منوی Object رفته و Blend و سپس Blend Options را برگزینید.در کادر باز شده Spacing را روی Specified Steps گذاشته و مقدار آنرا به 5 تغییر داده و روی Ok کلیک نمایید.حالا برای اینکه روی شکل اعمال شود به منوی Object بروید و Blend و سپس Make را برگزینید.

حالا به منوی Object بروید و روی گزینه Expand Appearance کلیک نمایید تا نوارها از حالت گروهی خارج شوند.

رنگ دیوار را نیز به زرد روشن تغییر دهید:

گام چهارم:

اکنون سقف را نیز راه راه می کنیم.یک نمونه از سقف ایجا د کرده (Control-C > Control-F) و کلید Alt زا نگه داشته و به سمت داخل درگ کنید تا یک مستطیل باریک ایجاد شود و سپس رنگ انرا قرمز نمایید.

یک کپی از نوار مثلثی گرفته و توسط ابزار (Direct Selection Tool (A  دو نقطه پایین آنرا انتخاب کرده و به سمت چپ درگ نمایید.

یک مرتبه دیگر مرحله قبل را تکرار کنید تا سمت چپ کامل شود.

در آخر دو نمونه ساخته شده را با هم انتخاب کرده و روی ابزار Reflect Tool (O)  دبل کلیک کنید تا پنجره تنظیمات آن باز شود. در قسمت Axis تیک گزینه Vertical را زده و روی  دکمه Copy کلیک نمایید و سپس شکل ایجاد شده را در سمت راست قرار دهید.

گام پنجم:

یک دایره به عرض نوار میانی سقف رسم  و مانند شکل زیر در جای خود قرار دهید.

 

گام ششم:

اکنون بقیه دایره ها را ایجاد می کنیم.دایره را انتخاب و کلید Enter را فشار دهید تا پنل Move باز شود.مقدار Horizontal را هم اندازه با قطر دایره در نظر بگیرید.در اینجا دایره ما 28 پیکسل می باشد.اگر ما بخواهیم که دایره را به سمت چپ ببریم باید مقدار منفی را وارد کنیم.بنابراین عدد 28- را نوشته و دکمه Copy را کلیک می کنیم.در ضمن مقدار Vertical را باید 0 در نظر بگیریم:

 

گام هفتم:

حالا فقط کلیدهای Control-D را چند مرتبه فشار دهید تا با تکرار آخرین اکشن چند دایره دیگر ایجاد شود سپس در سمت راست نیز مانند سمت چپ دایره هایی را اضافه نمایید. دایره ها را یکی در میان با رنگ مشابه سقف رنگ آمیزی کنید:

گام هشتم:

اگر درست دقت کنید می بینید که بعضی از دایره ها از نوار روبروی خود بزرگتر یا کوچکتر هستند.توسط ابزار (Selection Tool (V آنها را انتخاب و هم اندازه نمایید:

 

گام نهم:

اکنون اضافات شکل را پاک می کنیم.دایره ها و سقف را با هم انتخاب و (Shape Builder Tool (Shift-M را برگزینید.سپس Alt را نگه داشته و روی قسمتهایی که می خواهید حذف شوند کلیک کنید.

در آخر دایره ها را در یک گروه قرار داده (Control-G) و آنرا در زیر سقف قرار دهید ([-Control) .سپس رنگ آنرا کمی تیره تر نمایید:

گام دهم:

یک مثلث به رنگ قهوه ای تیره برای در ورودی رسم و آنرا در مرکز دیوار قرار دهید:

گام یازدهم:

در آخر سایه شکل را ایجاد می کنیم.یک کپی از کل شکل ایجاد کرده و آنرا روی بقیه قرار دهید (Control-C > Control-F) و در حالی که کپی جدید در حال انتخاب است، به پنل Pathfinder رفته و روی دکمه Unite کلیک نمایید تا سایه درست شود.

توسط Line Segment Tool (/) یک خط عمودی رسم و انرا در مرکز سایه قرار دهید.خط و شکل جدید را با هم انتخاب و در پنل Pathfinder روی Divide کلیک نمایید.در آخر نیمه سمت چپ را حذف و Blending Mode نیمه راست را روی Multiply و Opacity آنرا روی 50 قرار دهید.