ایلوستریتور :

در ایلوستریتور می توان به راحتی کاراکترهای بامزه ای به کمک اشکال ابتدایی و ابزاهای پنل Pathfinder  رسم کرد.

ما در این آموزش روش ترسیم یک اختاپوس فانتزی را برای شما توضیح می دهیم.شما با این تکنیک و ابزارها می توانید هر کاراکتری که خواستید رسم نمایید.

 

ا-رسم بدن:

گام اول:

یک سند جدید به ابعاد 8.5×11 اینچ ایجاد کنید.توسط ابزار رسم دایره (Ellipse Tool (L, یک دایره به ابعد 2.5×2.5 رسم و رنگ سبز را برای آن در نظر بگیرید.سپس ابزار (Direct Selection Tool (A را انتخاب و نقطه پایین دایره را درحدود نیم اینچ به پایین بکشید.

 

 

گام دوم:

دایره را انتخاب و یک کپی از آن بگیرید (Control + C) و آنرا روی تصویر قرار دهید (Control + F).شکل کپی شده را انتخاب و نقطه پایینی آنرا گرفته و آنرا حدود ربع اینچ به بالا حرکت دهید.سپس آنرا با رنگ سبز روشن پر نمایید.

 

 

گام سوم:

5 یا 6 بیضی باریک و کوچک با اندازه های مختلف با رنگ سبز روسنتر از شکل قبل رسم  و  در بالای شکل قرار داده و سپس همه اشکال را انتخاب و آنها را در یک گروه قرار دهید (Control + G) .

 

2-ترسیم دهان:

گام اول:

برای شروع رسم دهان،یک دایره مشکی به ابعاد 1.5 × 1.5 اینچ رسم کنید.در ادامه یک مستطیل از مرکز دایره به بالا رسم کرده و سپس دو شکل را انتخاب و در پالت Pathfinder دکمه Minus Front را کلیک نمایید تا نیمه پایین دایره باقی بماند.سپس درمنوی  Object روی Expand کلیک کنید.

گام دوم:

برای دندانها،یک دایره به ابعاد 0.375 × 0.375 اینچ رسم و با نگه داشتن کلید Alt + Shift و درگ به سمت راست یک نمونه از آن بسازید.دو شکل ساخته شده را انتخاب و در پالت Pathfinder گزینه Unit را انتخاب نمایید تا با هم یکی شوند.سپس آنرا در بالای دهان قرار دهید.

 

گام سوم:

دهان را انتخاب و یک کپی از آن بگیرید.نمونه جدید و دندانها را با هم انتخاب کرده و در پنل Pathfinder گزینه Intersect را برگزینید.رنگ دندانها را نیز سفید نمایید.

گام چهارم:

برای رسم زبان،دایره ای به ابعاد 0.5×0.5 اینچ رسم و آنرا در حالت افقی در مرکز و در حالت عمودی پایین دهان قرار دهید.از دهان یک کپی بگیرید و در پنل Pathfinder روی Intersect کلیک نمایید تا قسمتهای بیرونی حذف شوند.

گام پنجم:

زبان را انتخاب و به پنل گرادیانت رفته و یک گرادیانت خطی (Linear Gradient) با رنگ صورتی روشن در راست و صورتی معمولی در سمت چپ بر آن اعمال نمایید.

گام ششم:

دهان،زبان و دندانها را در یک گروه قرار داده (Control + G) و آنرا روی سر کاراکتر قرار دهید.

3-رسم چشم ها:

گام اول:

دایره ای به ابعاد 0.375 × 0.375 با رنگ مشکی رسم کنید.دو دایره سفید کوچکتر بر روی آن رسم و مانند تصویر انها را در جای خود قرار دهید.

 

گام دوم:

دایره مشکی و دو دایره سفید روی انرا انتخاب و در یک گروه قرار دهید(Control + G).چشم را با سمت چپ دهان تراز کنید.سپس با گرفتن Alt + Shift  و درگ به سمت راست یک نمونه از آن ساخته و با سمت راست دهان تراز نمایید.

 

 

4-ترسیم پاها:

گام اول:

کار را با انتخاب ابزار (Pen Tool (P آغاز می کنیم.یک منحنی باز با سه نقطه رسم کنید. در پنل Stroke ، مقدار Stroke Weight را 15 در نظر گرفته و Round Cap را نیز برای گرد شدن دو سر خط انتخاب نمایید.سپس خط را Expand کنید.برای انجام این کار به منوی Object رفته و Expand را برگزینید.در کادر باز شده تیک گزینه Stroke را بزنید.رنگ آنرا به رنگ سبز کمرنگ شبیه به سر کاراکتر تغییر دهید.

 

گام دوم:

توسط ابزار (Selection Tool (V. پایی که رسم کردیم را انتخاب و با پایین نگه داشتن Alt + Shift و درگ آن یک نمونه از آن ایجاد کنید.آنرا تا نیمه پای اصلی پایین آورده و رنگ سبز تیره تر را برای آن برگزینید.

پای اصلی(قسمت زیرین پا) را انتخاب و یک کپی از آن گرفته و روی قبلی قرار دهید (Control+F) .کپی ایجاد شده را با پای تیره تر انتخاب کرده و در پنل Pathfinder روی دکمه Intersect کلیک نمایید.اکنون شما یک پای کامل دارید.

 

 

گام سوم:

مرحله قبل را ادامه دهید تا هشت پای کامل داشته باشید. برای ایجاد سایه برای پاها یک منبع نور در نظر بگیرید.برای پاهایی که سمت راست قرار دارند،من به سمت پایین درگ کردم تا سایه در سمت چپ ایجاد شود.همه اجزای ساخته شده را انتخاب و در یک گروه قرار داده و آنها را در مرکز صفحه قرار دهید.

5-رسم پس زمینه:

گنم اول:

به پنل لایه ها رفته و یک لایه جدید ایجاد کنید.آنرا در زیر لایه مربوط به اختاپوس قرار دهید.سپس لایه اختاپوس را با کلیک روی Visibility Icon  که در سمت چپ پنل قرار دارد مخفی نمایید.

 

گام دوم:

یک مستطیل به ابعاد کل صفحه ایجاد و یک گرادیانت شعاعی (Radial Gradient) بر آن اعمال نمایید.با کلیک در زیر نوار لغزنده (Gradient Slider) یک زبانه در مرکز آن ایجاد اضافه کنید.برای زبانه سمت چپ رنگ آبی روشن،زبانه مرکزی رنگ آبی معمولی،وزبانه سمت راست آبی تیره را در نظر بگیرید.

 

 

گام سوم:

یک مستطیل به ابعاد 11 × 0.75 رسم و آنرا در مرکز صفحه قرار دهید.سپس به منوی Effect رفته و Distort & Transform و سپس Free Distort را برگزینید تا کادر محاوره ای Free Distort باز شود.در این کادر مستطیل انتخاب شده و نقطه های واقع در جهار گوشه آنرا می بینید.

نقطه سمت چپ بالایی را انتخاب و کلید Shift را نگه داشته و آنرا در محل نقطه سمت راست قرار دهید.سپس نقطه سمت راست بالایی را انتخاب و آنرا به جای نقطه چپ درگ نمایید.

روی OK کلیک کرده و شکل را Expand نمایید. رنگ آنرا سفید و بدون خط دور در نظر بگیرید.ما اکنون باید دو مثلث باریک و دراز در صفحه ببینیم.

 

گام چهارم:

در حالیکه دو مثلث در حال انتخاب قرار دارند، به منوی Object رفته و Transform و سپس Rotate را انتخاب نمایید تا کادر محاوره ای Rotate باز شود.مقدار Angle را به 20 تغییر داده و روی دکمه Copy کلیک کنید تا یک شکل جدید با زاویه متفاوت ایجاد شود.اکنون با استفاده از اکشنها مابقی مثلثها را نیز رسم کنید.برای انجام این کار کلدهای Control + D را 16 مرتبه دیگر فشار دهید تا نتیجه کار شما مثل تصویر زیر شود.همه مثلثها را با هم انتخاب کرده و انها را در یک گروه قرار دهید(Control+G).پس از آن به پنل Transparency رفته و مقدار Opacity را به 50 درصد تغییر دهید.

 

گام پنجم:

یک دایره به ابعاد 7×7 اینچ رسم و آنرا در مرکز محیط کار قرار دهید.در حالیکه دایره انتخاب شده ، به پنل گرادیانت رفته و یک Radial Gradient با رنگ سفید در چپ و رنگ مشکی در راست روی آن اعمال نمایید.

 

گام هفتم:

مثلثها و دایره را همزمان انتخاب کرده و سپس در پنل Transparency رفته و روی دکمه Make Mask کلیک نمایید.

ما اکنون شکلی شبیه انفجار داریم!

گام هشتم:

دایره ای به ابعاد 0.5 × 0.5 به رنگ سفید رسم و در حالیکه در حال انتخاب قرار دارد،به منوی Effect رفته و Distort & Transform و سپس Pucker & Bloat را برگزینید تا کادر محاوره ای Pucker & Bloat باز شود.

سپس مقدار انرا به 70- تغییر داده و سپس به منوی Object رفته و  Expand Appearance را انتخاب نمایید و Opacity آنرا به 50 درصد تغییر دهید. حالا شما می توانید از این ستاره کپی های متعدد گرفته و هر جاییکه دوست داشید قرار دهید.

تبریک:

کار به پایان رسید اکنون به پنل لایه ها  برید و لایه مخصوس به اختاپوس را روشن کنید: