یکی از مهمترین قسمت های ساخت بازی ایجاد کاراکترها و انیمیت کردن آنها است که بسیاری از دوستان درخواست انیمیشن آماده برای بازی خود دارند درحالی که استفاده از انیمیشن هایی که دیگران تولید کرده اند و چندین مرتبه مورد استفاده قرار گرفتند اصلا خوب نیستند و بهتر است خودمان شخصیت های بازیمان را ایجاد کرده و آن ها را پویانمایی کنیم.
این آموزش ترجمه آموزش ساخت یک انیمیشن ساده می باشد و برای درک چگونگی انجام این کار مفید می باشد.

1-رسم نمای اصلی

گام اول:
یک کارامتر (خط) ساده رسم می کنیم.

گام دوم:

یک کارامتر ساده رسم می کنیم و پایی که به ما نزدیکتر است (پای راست) باید با زمین تماس داشته باشد ما اکنون فقط پاها و بدن را انیمیت می کنیم و روی پای راست تمرکز می نماییم.

گام سوم
دومین تصویرمان را رسم می کنیم که پای راست باید صاف و روی زمین و پای چپ خم شده و کمی بالا تر از خط باشد.

توجه کنید بدن اکنون بالاتر از قبل است چون انسان وقتی قدم بر می دارد با هر گام ارتفاعش کم و زیاد می شود:

 

افزودن تصویر از طریق آدرس

گام چهارم:

اجازه دهید اکنون وضعیت سوم را رسم کنیم حالا پای چپ در جلو و پای راست در عقب قرار دارد فراموش نکنید پاها روی خط قرار داشته باشند که بالای بدن کاراکتر باید با تصویر اول یکسان باشد.

این تاحدی با طرح اول یکسان است بجز پاها که معکوس هستند:

 

گام پنجم:
اکنون چهارمین طرح را رسم می کنیم که حالا بدن کاراکتر بالاتر قرار می گیره زیرا پای راست بالا و پای چپ مانند شکل دوم صاف است:

 

حالا ببینید چگونه را میره!

برای نرمتر شدن حرکت کاراکتر مابین طرحهای قبلی، شکل مشابه اضافه نمایید:

2-رسم نمای بینابینی

گام اول:

یک تصویر بین طرح 1و2 اضافه می کنیم.

توجه کنید پای چپ چگونه شروع به حرکت و پای راست با زمین تماس پیدا می کنه در حالیکه شما نمی خواهید پای چپ قبل از اینکه پای راست روی زمین قرار بگیره شروع به حرکت کنه! مهم نیست چه چیزی مابین طرح ها رسم می کنید کاراکتر باید همواره متعادل باشه.

 

گام دوم:

حالا یک طرح بین دومین و سومین تصویر رسم می کنیم.فقط بررسی کنید که کاراکتر شناور نباشد و بطور صحیح روی زمین قرار گیرد.

 

به تصویر مابین 2و3 توجه کنید.

وقتی یک طرح بین آنها اضافه می کنید باید با آنها متناسب باشد.

 

 

 

گام سوم:
حالا یکی بین سومین و چهارمین تصویر اضافه می کنیم.

 

گام چهارم :

درآخر یک تصویر بین چهارمین و اولین طرح اضافه می کنیم.

آن را برای تداوم چرخه تکرار انیمیشن ایجاد می نماییم.

 

 

 

حالا نگاه کنید ببینید چه چیزی جا مانده:

3-پویانمایی دست ها

گام اول:

اکنون دستها را رسم می کنیم.دست ها را نخست برای 4 طرح اول و سپس برای تصاویر مابین آنها رسم می نماییم.دستها معمولا برعکس پاها نوسان دارند. وقتی پای چپ در جلو قرار دارد دست راست به جلو حرکت می کنه و وقتی پای چپ در عقب قرار می گیره ،دست راست هم به سمت عقب میره و برای دست چپ هم همین امر صادقه.دست های تصویر اول را رسم کنید.دستی که به ما نزدیکتر است (دست راست) به عقب و پایی که از ما دورتره (پای چپ) نیز به عقب حرکت می کند.

 

 

گام دوم:
دست ها را به دومین تصویر اضافه می کنیم.دو دست در وسط قرار می گیرند.دست چپ پیدا نیست.اما معمولا دو دست روبروی هم قرار می گیرند.

 

گام سوم:

دست های سومین طرح را نیز  رسم می کنیم.

 

گام چهارم:

دست های چهارمین طرح را نیز رسم می کنیم.و باید در وسط قرار گیرند.

 

گام پنجم:

اکنون دست های طرح های بین اول و دوم را رسم می کنیم.

 

گام ششم:

حالا دست های بقیه طرح های میانی را رسم کنید

 

 

اکنون خطوط اضافه را حذف و فرم های انیمیشن خود را تمیز نمایید.

 

اکنون نتیجه کار را می بینیم.

 

تبریــــک!

شما اکنون یک انیمیشن ساختید.فراموش نکنید کار نیکو کردن از پر کردن است و با تمرین زیاد کارهای بهتری را می تونید انجام دهید.