مشخصات

موضوع

 هیجان‌‌انگیز

قیمت رایگان
توسعه دهنده ققنوس ایران

شما در نقش یک تانک باید از تپه ها و ناهمواری ها به سلامت عبور کرده و تانک های دشمن را نابود کنید.

یک توپ بی نهایت و دو موشک در اختیار شما قرار می گیرد. علی رغم قدرت تخریب بالای موشک ها باید در شلیک آنها دقت و خساست زیادی به خرج دهید چرا که فقط یک بار قابل شلیک خواهند بود.

در هنگام عبور از ناهمواری ها باید سرعت تانک در کنترل تان باشد در غیر این صورت تانک سرنگون خواهد شد. 

از برخود با تانک های دشمن خودداری کنید چون باعث نابودی تانک شما می شود.
:: جهت راحتی کاربران از هر گونه تبلیغات درون بازی اجتناب شده است.
:: لطفا با دادن امتیاز ستاره به بازی ما را در ادامه راهمان تشویق کنید.
:: به دلیل به کارگیری فیزیک در بازی ممکن است در بعضی از دستگاه ها افت فریم به وجود آید.