پلاگین Share :

این پلاگین این امکان را به شما میدهد که مانند سویچ اپل یا اندروید در تنظیمات یک اکشن (action) را خاموش و روشن کنید و امکان بسیار مناسبی است برای بازی شما و...

این پلاگین خیلی ساده است و نیاز به دستورات خاصی ندارد کنار پلاگین مثال (سورس) نیز وجود دارد که شما را راهنمایی می کند چنان چه با روش نصب پلاگین آشنا نیستید اینجا را مطالعه کنید.