پلاگین Share :

این پلاگین این امکان را به شما میدهد که یک متن یا تصویری را از بازی خود را با دیگر دستگاه ها به اشتراک بگذارید مانند فیسبوک , واتساب و لاین و...

این پلاگین خیلی ساده است و نیاز به دستورات خاصی ندارد کنار پلاگین مثال (سورس) نیز وجود دارد که شما را راهنمایی می کند چنان چه با روش نصب پلاگین آشنا نیستید اینجا را مطالعه کنید.