رفتار Anchor :

رفتار لنگر یک رفتار مفیدی است که وقتی صفحه نمایش بازی تغییر می کند موقعیت مکانی شئ مورد نظر را حفظ می کند و نمی گذارد که موقعیت آن نسبت به تغییر صفحه نمایش تغییر کند و این برای صفحه نمایش های مختلف امکانی مناسب و خوب است.

توجه کنید که وقتی این رفتار را به یک شی میدهید آن شئ بطور خودکار به آن مکان می چسبد و موقع جابجایی دوربین جا نمی ماند مثل اینکه لایه ای پارالاکس (parallax) آن 0,0 باشد ولی با پارالاکس فرق دارد.

موقیعت قرار گیری اشیاء هنگام تغییر اندازه صفحه:

شما وقتی در محیط لایوت (Layout) هستید در سمت چپ بالای لایوت یک مستطیل شکل نقطه چین وجود دارد که اندازه صفحه نمایش بازی شما را نشان میدهد که شما باید اشیاء ای که می خواهید رفتار لنگر داشته باشند را باید داخل این مستطیل نقطه چین قرار دهید مثلا به تصویر زیر نگاه کنید:

حالا اگر اندازه صفحه نمایش را تغییر دهیم اشیاء مکان خودشان را حفظ می کنند و جا نمی مانند که در تصویر زیر مشاهده می کنید:

استفاده این رفتار بیشتر برای نمایش دادن یک پیام یا هشدار یا کمک یا ... که قرار است سر تا سر قسمت بالای (heads-up) بازی را بگیرد مناسب تر است.

پنجره ویژگی های این رفتار:

این رفتار 5 خواص دارد که در زیر توضیح دادیم:

خواص Left edge و Top edge که از لبه سمت چپ و بالا مکان یک شئ را بدون تغییر اندازه آن شئ حفظ می کنند استفاده می شود مثلا در تصویر بالا هر چقدر صفحه نمایش را بزرگ یا کوچکتر کنیم اندازه شئ تغییر نمی کنند و مکان خود را خفظ می کنند.

خواص Right edge و Bottom edge که از لبه سمت راست و پایین یک شئ را با تغییر انداره آن شئ حفظ می کتند استفاده می شود مثلا در تصویر بالا اگر صفحه نمایش را کوچکتر کنیم اندازه شئ نسبت به تغییر صفحه کوچکتر می شوند و برعکس.

Initial state : شما می توانید این رفتار را روی شئ مورد نظر فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید دیگر عمل نمی کند تا اینکه شما در رویداد نویسی (event sheet) زمان آن را مشخص کنید.

شرط , وظیفه و دستورات این رفتار:

این رفتار شرط (conditions) یا وظیفه (action) یا دستوراتی ندارد فقط یک وظیفه برای فعال یا غیر فعال کردن رفتار دارد:

  • Set enabled : شما می توانید این رفتار را روی شئ مورد نظر فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید دیگر عمل نمی کند.