پلاگین html- iframe :

این پلاگین این امکان را به شما میدهد که یک صفحه وب را در یک کادر جداگانه در محیط پروژه خود باز کنید مثلا یک فیلم از اینترنت یا...

این پلاگین خیلی ساده است و نیاز به دستورات خاصی ندارد کنار پلاگین مثال (سورس) نیز وجود دارد که شما را راهنمایی می کند چنان چه با روش نصب پلاگین آشنا نیستید اینجا را مطالعه کنید.