کانستراکت2

کانستراکت2 به شما اجازه می‌دهد بازی‌هایی حرفه‌ای بسازید.

اسلایدر

کانستراکت2

کانستراکت2 به شما اجازه می‌دهد بازی‌هایی حرفه‌ای بسازید.

کانستراکت2

یک وبلاگ خوب و مفید برای یادگیری موتور بازی سازی کانستراکت2 که دسترسی به ترجمه های سایت سازنده کانستراکت2 , آموزش های تصویری فارسی , گرافیک های آماده و... را به شما میدهد.
لیست تغییرات جدید وبلاگ را می توانید از قسمت امکانات وبلاگ مشاهده نمایید که هدفمان بهتر شدن وبلاگ در جهت یپشرفت شما دوستان است.
وبلاگ ما یکی از حمایت کنندگان محک است که از درآمدی که از فروش ها بدست میاورد را به کودکان سرطانی میپردازد تا هم کاربران و هم ما در یک کار نیک سهیم باشیم!

پنل کاربردی
حق کپی و رایتطبق ماده (12) قانون جرايم رايانه اي: هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

رفتار Drag & Drop :

این رفتار به اشیاء این امکان را میدهد که در دستگاه های مختلف (موبایل یا...) با ماوس یا لمس آن را در مکان دلخواه جابجا کنید یعنی آن گرفته و به مکان دلخواه برده سپس رها کنید.می توانید اشیاء های متعددی را در یک دستگاه جابجا کنید.

می توان در بازی های استراتزیکی از این رفتار به عنوان اصلی و پایه ترین قسمت بازی نام برد و در سبک های مختلف بازی از آن استفاده می شود.
 

ویژگی های این رفتار (Drag & Drop properties):

این رفتار دو خواص در پنجره ویژگی ها دارد که شامل:

 • Axes : با این خواص می توانید جابجایی محور ها را برای شئ مشخص کنید که سه گزینه دارد :
 1. جابجایی در همه محور (Both)
 2. جابجایی در محور افقی (horizontally)
 3. جابجایی در محور عمودی (vertically)
 • Initial state :شما می توانید این رفتار را روی شئ مورد نظر فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید دیگر نمی توان آن را جابجا کرد تا وقتی که در رویداد نویسی آن را فعال کنید.

شرط های این رفتار (Drag & Drop conditions):

این رفتار شامل 4 شرط است که هر کدام که با is شروع می شوند بصورت مداوم اجرا می شوند ولی هر کدام که با On شروع می شوند فقط یکبار اجرا می شوند:

 • Is dragging : زمانی که در حال جابجایی شئ با ماوس یا لمس است.
 • Is enabled : اگر این رفتار فعال بود.
 • On drag start : وقتی شروع به جابجایی شئ کردید.
 • On drop : وقتی شئ مورد نظر را جابجا کردید سپس ماوس یا لمس را از روی آن برداشتید.

وظیفه های این رفتار (Drag & Drop actions):

این رفتار شامل 2 وظیفه (action) است که :

 • Set enabled : می توانید عملکرد رفتار شئ مورد نظر را فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید دیگر نمی توان آن را جابجا کرد.
 • Drop : وقتی در حال جابجایی است می توان با این رفتار آن را توقف کرد.

دستورات این رفتار (Drag & Drop expressions):

این رفتار هیچ دستوری در پارامتر ها ندارد.

 • نویسنده : مهدی ابراهیمی

Drag & Drop

رفتار کشیدن و رها کردن