مشخصات

موضوع

ماجراجویی

قیمت 1000
توسعه دهنده آرادیا

بازی جدال با شیاطین 3 ادامه داستان مردی را روایت میکند که بعد از 4 سال بهوش آمدن متوجه این می شود که بخاطر اشتباهات عمدی بشر جهشی بر روی حیوانات ایجاد شده که این اشتباهات موجب به خطر افتادن زندگی بشر شده.