کانستراکت2

کانستراکت2 به شما اجازه می‌دهد بازی‌هایی حرفه‌ای بسازید.

اسلایدر

کانستراکت2

کانستراکت2 به شما اجازه می‌دهد بازی‌هایی حرفه‌ای بسازید.

کانستراکت2

یک وبلاگ خوب و مفید برای یادگیری موتور بازی سازی کانستراکت2 که دسترسی به ترجمه های سایت سازنده کانستراکت2 , آموزش های تصویری فارسی , گرافیک های آماده و... را به شما میدهد.
لیست تغییرات جدید وبلاگ را می توانید از قسمت امکانات وبلاگ مشاهده نمایید که هدفمان بهتر شدن وبلاگ در جهت یپشرفت شما دوستان است.
وبلاگ ما یکی از حمایت کنندگان محک است که از درآمدی که از فروش ها بدست میاورد را به کودکان سرطانی میپردازد تا هم کاربران و هم ما در یک کار نیک سهیم باشیم!

پنل کاربردی
حق کپی و رایتطبق ماده (12) قانون جرايم رايانه اي: هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

رفتار Flash :

این رفتار باعث می شود که شئ چشمک (روشن و خاموش شدن یک شئ) بزند در یک دوره زمانی مشخص و می توان آن را به عنوان یک رفتار خوب و مناسب برای هر سبک بازی نام برد:

کار با این رفتار بسیار ساده است و نیاز به دستورات و اونت نویسی خاصی ندارد همچنین این رفتار خواص در پنجره ویژگی ها ندارد و دستور نویسی نیز در پنجره پارامتر ندارد.

شرط های این رفتار (Flash conditions) :

این رفتار فقط یک رویداد دارد:

  • Is flashing : اگر شئ در حال فلش زدن (چشمک زدن) بود (event) فلان اتفاف بیوفته , چون با IS شروع می شود یعنی این شرط در هر لحظه جریان دارد.
  • On flash ended : وقتی زمان فلش زدن تمام شد (event) فلان اتفاق بیوفته , چون با On شروع می شود یعنی این شرط یکبار فقط اجرا می شود.

وظیفه های این رفتار (Flash actions):

این رفتار فقط یک وظیفه دارد که:

  • Flash : باعث می شود شئ مورد نظر فلش بزند مثلا اگر تیر دشمن به ما خورد (event) شخصیت ما فلش (چشمک) بزند (action) , شامل 3 پارامتر است : 1)شروع فلش 2)پایان فلش 3)زمان پایان فلش که بطور پیشفرض 0.1 است که فلش مناسب و کوتاه است.
  • Stop flashing : باعث می شود فلش نزند (استوپ شود) مثلا اگر دشمن به ما برخورد کرد (event) شخصیت ما دیگر فلش نزند (action).

  • نویسنده : مهدی ابراهیمی

Flash

رفتار فلش