رفتار Destroy Outside Layout :

اگر به شئ ای این رفتار را بدهید وقتی جسم از محیط لایوت (layout) خارج شود بطور خودکار از بین میرود (حذف می شود) که در بعضی از سبک های بازی مهم هستند مثل بازی های تفنگی و...:

این رفتار بیشتر برای بازی هایی که داخل آن شخصیت قرار هست تیر بزند استفاده می شود مثلا شخصیت ما یک تیر میزنه و این تیر از لایوت خارج میشه و تا وقتی که بازی در اجرا هست این تیر در حال حرکت است و اگر در بازی قرار باشد 1000 تا شایدم بیشتر تیر بزنیم و همه آنها وقتی از لایوت خارج شدند به راه خود ادامه بدهند سرعت عملکرد بازی کم میشود و ممکن است دچار هنگ یا افت فریم یا همراه با لگ داشته باشد پس برای حل این مشکل چه باید کرد؟

اضافه کردن این رفتار به شئ تیر باعث می شود تا وقتی تیر از لایوت خارج شد بطور خودکار حذف شود و این همان چیزی است که ما می خواهیم.

این رفتار هیچ خواص یا شرط (conditions) یا وظیفه ای (actions) به شئ شما اضافه نمی کند.