کانستراکت2

کانستراکت2 به شما اجازه می‌دهد بازی‌هایی حرفه‌ای بسازید.

اسلایدر

کانستراکت2

کانستراکت2 به شما اجازه می‌دهد بازی‌هایی حرفه‌ای بسازید.

کانستراکت2

یک وبلاگ خوب و مفید برای یادگیری موتور بازی سازی کانستراکت2 که دسترسی به ترجمه های سایت سازنده کانستراکت2 , آموزش های تصویری فارسی , گرافیک های آماده و... را به شما میدهد.
لیست تغییرات جدید وبلاگ را می توانید از قسمت امکانات وبلاگ مشاهده نمایید که هدفمان بهتر شدن وبلاگ در جهت یپشرفت شما دوستان است.
وبلاگ ما یکی از حمایت کنندگان محک است که از درآمدی که از فروش ها بدست میاورد را به کودکان سرطانی میپردازد تا هم کاربران و هم ما در یک کار نیک سهیم باشیم!

پنل کاربردی
حق کپی و رایتطبق ماده (12) قانون جرايم رايانه اي: هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

میانبر های کیبورد (Keyboard Shortcuts):

برای دسترسی سریع به بعضی از امکانات پیشنهاد می شود که از میابنر های کیبورد استفاده کنید:

  • Hold : نگه داشتن
  • Num Pad : کلید های اعداد شمارشی
  • or : یا
  • Arrow keys : کلید های چهار جهت <^>

عمومی (General):

قابل استفاده در تمام بخش ها است که شامل:
Ctrl + X : کات کردن
Ctrl + C : کپی کردن
Ctrl + V : چسباندن
Ctrl + Drag with mouse left button : کپی گرفتن از یک شئ یا رویداد یا...

Ctrl + Z : بازگشت به تغییر حالت قبلی
Ctrl + Y : رفتن به تغییر جلویی

Ctrl + A : انتخاب همه

Ctrl + N : ایجاد پروژه جدید
Ctrl + O : باز کردن پروژه های داخل سیستم
Ctrl + S : ذخیره پروژه

Alt + F4 : بستن برنامه

با زدن کلید Alt میانبر های روبان (ribbon) را مشاهده می کنید و برای باز و بسته کردن روبان از M استفاده کنید.

F4 : پیش نمایش و تست بازی از لایوت فعلی
Ctrl + F4 : تست با اشکال زدایی (Debug) از لایوت فعلی
F5 : پیش نمایش بازی و تست بازی از اولین لایوت
Ctrl + F5 : تست و اشکال زدایی از اولین لایوت
F6 : خروجی گرفتن از پروژه (export)

+Ctrl + Mouse Wheel Up or Num pad  : زوم کردن و بزرگنمایی
-Ctrl + Mouse Wheel Down or Num pad: زوم کردن و کوچکنمایی
نگه داشتن کلید shift در میزان بززگنمایی تاثیر می گذارد.

Ctrl + 0 : بازگشت از حالت زوم به حالت اولیه 100%

برای جابجایی بین کادر محیط از لاستیک ماوس استفاده کنید.

Delete : حذف کردن یک آیتم (منظور از آیتم هر چیزی که قابل انتخاب شدن است )
F2 : تغییر نام یک آیتم

Ctrl + click : انتخاب کردن دسته جمعی آیتم
Shift + click : برگردانند آخرین آیتم های انتخاب شده

Escape : برداشتن و لغو انتخاب شده های آیتم

Ctrl + Tab : جابجا شدن بین دو صفحه لایوت و رویداد نویسی


محیط لایوت (Layout view):

این میانبر ها فقط در لایوت کار می کنند برای آشنایی با محیط لایوت (layout) اینجا را مطالعه کنید:

Ctrl + E یا Shift + Tab : رفتن از لایوت به صفحه رویداد نویسی (Event sheet)

Arrow keys : استفاده از کلید های جها <^> در جابجایی یک آیتم به اندازه 1پیکسل

Hold shift : انتخاب آیتم بصورت تک تک.
Hold tab یا click a selected object : جابجا کردن شئ روی هم یا زیر هم در یک لایه (z order)
Hold alt while moving selection : در حالت کاشی (grid) شدن لایوت می توانید با نگه داشتن این کلید اشیاء را هر مکان که دوست دارید جابجا کنید.
Hold control while resizing selection : با نگه داشتن این کلید می توانید بطور دقیق و در یک راستا شئ را بزرگ یا کوچک کنید.

Ctrl + D : لغو آیتم های انتخاب شده

در پنجره کاشی ها (Tilemap):
1 : لغو و برداشتن ایجاد کاشی در لایوت
2 ایجاد کاشی در لایوت
3 ایجاد کاشی و بزرگنمایی از مرکز در لایوت
4 پاک کردن کاشی های لایوت
X : بزرگ کردن کاشی
Y : عوض شدن کاشی در محور X
Z : چرخش کاشی در 4 جهت

Shift + right click : جابجا کردن شئ کاشی در لایوت


رویداد نویسی (Event Sheet View):
این میانبر ها فقط در رویداد نویسی کار می کنند برای آشنایی با محیط رویداد نویسی (Event sheet) اینجا را مطالعه کنید:

Ctrl + L یا Shift + Tab : رفتن از صفحه رویدادنویسی به لایوت و جابجایی این دو صفحه

Ctrl + F : رفتن به تب Event در روبان (ribbon)

Ctrl + F2 : نشانگر کردن یک بلوک اونت

F3 : نشانگر گذاشتن جزئی
F8 : اسکرین شات گرفتن از بلوک اونت

در پنجره رویداد نویسی یا وظیفه:
Alt + Left : بازگشت به صفحه قبل یا لغو
Alt + Righ : جلو رفتن صفحه یا تایید

Up arrow key and Down arrow key : جابجا شدن بین اشیاء داخل پنجره
Left arrow key and Right arrow key : جابجا شدن بین اشیاء داخل پنجره

Enter : تایید کردن یا انتخاب شئ

Escape : بستن پنجره دیالوگ

وقتی روی یک رویداد (event) کلیک کنید می توانیم:

A : اضافه کردن یک وظیفه (Action) دیگر به آن
B : اضافه کردن یک شرط خالی (blank subevent) به آن
C : اضافه کردن یک رویداد دیگر (condition) به آن
D : فعال یا غیر فعال کردن (items disabled) یک رویداد
+E or Num pad : اضافه کردن یک رویداد دیگر به رویداد بالای آن
-Shift + E or Num pad : اضافه کردن رویداد دیگر به رویداد پایین آن
G : اضافه کردن یک گروه (group) جدید
I : چپه کردن یک رویداد (Invert selected)
N : اضافه کردن یک صفحه رویداد نویسی دیگر به این صفحه (include)
R : تغییر شئ (Replace object) بصورت مستقیم
Q : اضافه کردن توضیحات به رویداد (comment)
S : اضافه کردن شرط (subevent) به رویداد
V : اضافه کردن متغیر (variable)
X : اضافه کردن "در غیر اینصورت" (Else)

Y : اضافه کردن "یا" بین چند رویداد (or)


پنجره پارامتر (Parameters dialog):

وقتی پنجره پارامتر در رویداد نویسی باز است می توانید:

F4 : نمایش یا بستن پنل دستورات

Tab : جابجا شدن بین قسمت های مختلف پنجره پارامتر
Shift + Tab : جابجا شدن قسمت های مختلف بجز نوشته راهنما که به رنگ آبی است.
Escape : لغو کردن و بستن پنجره
Enter : تایید 


تصویر و انیمیشن (Image and Animations editor):

وقتی داخل ویرایشگر تصویر هستید می توانید:

مشخص کردن یک نقطه (image points) در تصویر:
Num pad 1 or End : پایین چپ تصویر
Num pad 2 : پایین مرکز تصویر
Num pad 3 or Page down : پایین راست تصویر
Num pad 4 : چپ مرکز تصویر
Num pad 5 : مرکز تصویر
Num pad 6 : راست مرکز تصویر
Num pad 7 or Home : بالای چپ تصویر
Num pad 8 : بالای مرکز تصویر
Num pad 9 or Page up : بالای راست تصویر
Arrow keys : استفاده از جهت های کیبورد برای جابجایی 1 پیکسل نقطه در تصویر
نگه داشتن کلید shift کیبورد و انتخاب نقطه در تصویر باعث می شود تا آن نقطه برای تمام فریم های یک انیمیشن اعمال شود.

Shift + Crop button : پاک کردن فضای خالی همه ی فریم ها یا تصاویر یک انیمیشن (transparent)
Shift + Mirror button :برای جابجا کردن همه ی فریم ها یا تصاویر یک انیمیشن در محور X
Shift + Rotate Clockwise button : چرخش همه ی فریم ها یا تصاویر یک انیمیشن به سمت عقربه ساعت
Shift + Rotate Anticlockwise button : چرخش همه ی فریم ها یا تصاویر یک انیمیشن به مخالف عقربه ساعت

پنجره لیست انیمیشن ها:
- Ctrl + Left or : رفتن به فریم بعدی انیمیشن
+ Ctrl + Right or : رفتن به فریم قبلی انیمیشن
P : نمایش و اجرا انیمیشن

  • نویسنده : مهدی ابراهیمی

Keyboard Shortcuts

میانبر های کیبورد