پنجره شروع ایجاد پروژه (Start dialog ):

وقتی شما می خواهید یک پروژه جدید بسازید با استفاده از نوار File بعد از انتخاب New یا با استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl+N این پنجره باز می شود که شامل قالب های (منظور صفحه نمایش های مختلف) آماده است به همراه مثال های آماده (example) برای یادگیری:معمولا قالب ها یا همان صفحه نمایش های مختلف با کلمه New شروع می شوند و همیشه در بالای پنجره قرار دارند و پایین آن ها نیز مثال های آماده که با templates شروع می شوند که این مثال ها در روند یادگیری شما بسیار موثر است همچنین برای پیدا کردن سریع یک مثال یا قالب می توانید از کادر جستوحو استفاده کنید.

وقتی یک پروژه جدید میسازید بصورت پیشفرض در یک فایل (capx.) ذخیره می شود که برای ذخیره سازی پروژه می توانید این قسمت را مطالعه کنید.