کانستراکت2

کانستراکت2 به شما اجازه می‌دهد بازی‌هایی حرفه‌ای بسازید.

اسلایدر

کانستراکت2

کانستراکت2 به شما اجازه می‌دهد بازی‌هایی حرفه‌ای بسازید.

کانستراکت2

یک وبلاگ خوب و مفید برای یادگیری موتور بازی سازی کانستراکت2 که دسترسی به ترجمه های سایت سازنده کانستراکت2 , آموزش های تصویری فارسی , گرافیک های آماده و... را به شما میدهد.
لیست تغییرات جدید وبلاگ را می توانید از قسمت امکانات وبلاگ مشاهده نمایید که هدفمان بهتر شدن وبلاگ در جهت یپشرفت شما دوستان است.
وبلاگ ما یکی از حمایت کنندگان محک است که از درآمدی که از فروش ها بدست میاورد را به کودکان سرطانی میپردازد تا هم کاربران و هم ما در یک کار نیک سهیم باشیم!

پنل کاربردی
حق کپی و رایتطبق ماده (12) قانون جرايم رايانه اي: هرکس به طور غیرمجاز داده ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

رفتار Jump-thru :

این رفتار بیشتر برای بازی های سبک دونده (پلتفرم) استفاده می شود (بازی هایی مثل قارچ خور و ...) که اگر به یک شئ آن را اضافه کنید شخصیت بازی می تواند وقتی زیر شئ قرار داشت به روی آن بپرد و به ایستد:

توجه کنید این رفتار فقط با رفتار پلتفرم هم خوانی دارد و برای رفتار های دیگر کار نمی کند ولی رفتار solid برای بیشتر رفتار ها کار می کند.

این رفتار با رفتار جامد (solid) فرق دارد زیر اگر شخصیت بازی ما زیر شئ جامد بپرد چون جسم جامد است به آن برخورد می کند پس برای پرش روی آن باید از کنار ها پرید ولی رفتار پرش (Jump-thru) هم از زیر میشه پرید و هم از کناره ها که در تصویر زیر یک نمونه از آن را مشاهده می کنید:پنجره ویژگی های Jump-thru :

این رفتار فقط یک خواص در پنجره ویژگی ها دارد :

  • حالت پیفرض (Initial state): شما می توانید این رفتار را روی شئ مورد نظر فعال (enabled) یا غیر فعال (disabled) کنید که اگر غیر فعال کنید دیگر شخصیت ما نمی تواند روی آن بایستد.

شرط های این رفتار (Jump-thru conditions) :

این رفتار فقط یک رویداد دارد:

  • Is enabled : اگر این رفتار فعال بود (Event) مثلا شخصیت ما خونش کم بشه (action) و یک بیشتر جنبه شرطی دارد و چون با IS شروع می شود یعنی این شرط در هر لحظه جریان دارد.

وظیفه های این رفتار (Jump-thru actions):

این رفتار فقط یک وظیفه دارد که:

  • Set enabled : برای تغییر حالت پیشفرض فعال یا غیر فعال بودن بکار میرود مثلا اگر روی دکمه غیر فعال کلیک شد (event) مثلا شئ ما غیر فعال (disabled) بشه چون غیر فعال شده دیگه پس نمیشه روش ایستاد.


  • نویسنده : مهدی ابراهیمی

Jump-thru

رفتار پرش