این بسته که برای دکمه های محیط منو و ... بازی بکار میرود که شامل:

  • بیش از 30 دکمه را دارد.
  • علاوه بر فایل PNG کنار آن فرمت های مختلف cdr. و ai. و EPS و SVG نیز وجود دارد.