ایجاد یا ویرایش متغیر (Add/Edit Instance Variable):

این پنجره به شما این امکان را میدهد که به یک شئ متغیر اضافه کرده و یا آن را ویرایش کنید که شامل چهار گزینه برای تنظیم اسم متغیر , نوع متغیر , مقدار پیشفرض و در نهایت توضیحات متغیر است که برای ایجاد آن ها وارد صفحه لایوت می شویم و شئ مورد نظر را انتخاب کرده سپس در پنجره ویژگی ها (Properties Bar) روی عبارت Instance Variable کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود:
این پنجره لیستی از متغیر های شئ مورد نظر را نشان میدهد که برای اضافه کردن متغیر می توانید روی آیکون + (Add instance variable) کلید کنید یا با راست کلیک کردن در این پنجره از گزینه Add instance variable استفاده کنید همچنین برای تغییر نام متغیر می توانید از آیکون مداد (rename) یا F2 استفاده کنید و برای حذف نیز از آیکون سطل آشغالی (Delete) یا زدن کلید delete کیبورد.
شما می توانید مکان متغیر ها را در لیست جابجا کنید برای اینکار از آیکون هایی که به شکل پیکان هستند استفاده کنید البته این جابجایی در عملکرد هیچ تاثیری ندارد و بیشتر جنبه مرتب سازی دارد.

داخل پنجره سه قسمت هست که شامل:
  1. Name: اسم متغیر شما را نشان میدهد.
  2. type : نوع متغیر را مشخص می کند که سه نوع متغیر داریم: 1) عددی (Number) که فقط می توان از اعداد استفاده کرد و 2) کاراکتر یا حروف (Text) که شامل کاراکتر ها و حروف ها هستند و 3)بولین (Boolean) که دو حالت فعال (true) و غیر فعال (false) دارد.
  3. value : مقدار پیشفرض متغیر را نشان می دهد که می تواند مقدار اولیه خالی باشد.
برای تغییر هر کدام از این سه گزینه می توانید روی متغیر خود دابل کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود:

در مورد متغیر ها (Global) قبلا توضیح داده بودیم اما فرق این متغیر ها در این است که اگر شما یک متغیر داشته باشید که مقدارش 100 باشد یعنی مقدار خون دشمن و 10 تا دشمن داشته باشیم و اگر تو بازی بهشون ضربه وارد کنیم از خون همه دشمن ها کم می شود چون متغیر برای همه دشمنان تعریف شده اما ما می توانیم با اضافه کردن متغیر از این روش , به هر دشمن 100 تا خون بدهیم یعنی اگر دشمن 1 را بهش ضربه بزنیم فقط از آن دشمن 1 خون کم می کند و ربطی به دشمن های دیگر ندارد.

این پنجره نیز شامل چهار گزینه است که:

Name : این قسمت برای اضافه کردن اسم متغیر بکار میرود که برای شناسایی متغیر در رویداد نویسی از اسم آن استفاده می کنیم که باید ابتدا اسم شئ را نوشت سپس متغیر را مشخص کرد مثلا Sprite.health توجه کنید بعضی از اسم هایی که مربوط به سیستم رویداد نویسی می شوند را نمی توان وارد کرد مثل Time یا system و...
Type : نوع متغیر را مشخص می کند که در این روش سه نوع متغیر داریم: 1) عددی (Number) که فقط می توان از اعداد استفاده کرد و 2) کاراکتر یا حروف (Text) که شامل کاراکتر ها و حروف ها هستند و 3)بولین (Boolean) که دو حالت فعال (true) و غیر فعال (false) دارد.
توجه کنید شما در طی بازی می توانید مقدار متغیر (value) را تغییر بدهید نه نوع (عددی یا کاراکتری یا بولین) آن را.متغیر ها خیلی کاربردی هستند در روند مراحل بازی شما.
Initial value : مقدار پیشفرض متغیر را مشخص می کند که می تواند مقدار اولیه یا پیشفرض آن خالی گذاشت .اگر متغیر عددی باشد و مقدار اولیه آن را خالی بگذارید منظور همان عدد 0 است ولی اگر متغیر کاراکتری باشد و مقدار پیشفرض آن را خالی بگذارید بصورت رشته خالی "" در میاید البته در حالت بولین (Boolean) اگر خالی بگذارید مقدار آن غیرفعال (false) می شود.
Description : برای یادداشت کردن توضیحات متغیر است و اختیاری است تا در بعضی مواقع به شما در یادآوری آن و... کمک کند.