پنجره نقطه های تصویر (Image Points):
این پنجره این امکان را به شما میدهد که مبداء (origin) چرخش تصویر خود را در ویرایشگر تصویر (editor) مشخص کنید و همچنین برای مشخص کردن نقاط یک منطقه از تصویر برای انجام دادن بعضی از دستورات (Event) بر روی آن مکان بکار میرود(منظور استفاده این نقاط در بعضی از اونت ها کاربردی و مهم است). برای دسترسی به این پنجره می توان در ویرایشگر تصویر یا انیمیشن (فقط شئ اسپریت) گزنیه Set origin and image points را انتخاب کرد تا پنجره آن باز شود برای آشنایی با ویرایشگر تصویر اینجا را مطالعه کنید.
معمولا نقطه منشاء یا مرکز (origin) برای مشخص کردن زاویه چرخش یک تصویر بکار میرود و همیشه هم اولین نقطه در پنجره است و نقطه های دیگری که میسازید برای مشخص کردن یک نقطه از تصویر برای انجام بعضی از دستورات بر روی آن مکان است مثلا اگر شما یک تصویر تفنگ دارید و می خواهید تیر از سر تفنگ خارج شود باید نقطه ی سر تفنگ را تصویر تفنگ مشخص کنید تا تیر از آنجا خارج شود.
هر نقطه ای که شما در این پنجره نقطه ها میسازید یک شماره دارد مثلا شماره نقطه منشاء (origin) صفر  است (Number =0) (در کانستراکت2 همیشه از 0شروع می شود نه 1) و اگر یک نقطه جدید ایجاد کنید شماره آن می شود 1 و.... که در تصویر زیر پنجره آن را مشاهده می کنید:
همانطور که در تصویر بالا می بینید ما یک نطقه به اسم مبداء (origin) داریم که همیشه در بالای لیست قرار دارد و شماره آن نیز 0 است و نقطه های دیگر که زیر آن است شماره آن 1 است و اسم آن را نیز می توان تغییر داد.
کاربرد مشخص کردن نقطه در تصویر (imagepoint) در فرستادن اشیاء (منظور یک شئ ای مثل تیر که قرار است از تفنگ خارج شود) دیگر از نقطه مشخص شده (منظور سر تفنگ هست که قرار هست تیر از آن خارج شود) بسیار کاربردی است یا استفاده از این نقاط در بعضی از رویداد ها خیلی مهم هستند و نقش کلیدی دارند.
مثلا در تصویر زیر ما سر تفنگ شخصیت را یک نقطه(imagepoint) مشخص کردیم یعنی قرار هست تیر از آن نطقه خارج شود البته این نقطه با نقطه مبداء فرق می کند(نقطه مبداء برای چرخش تصویر بکار میرود):

برای نمایش محل یک نقطه در تصویر می توانید در پنجره نقطه ها روی اسم نقطه مورد نظر کلیک کنید تامکان آن نقطه را در تصویر نشان دهد.برای جابجایی نقطه نیز می توانید با ماوس یک مکان تصویر را انتخاب کنید تا نقطه به آن مختصات تغییر کند. همچنین می توانید از کلید های جهت <^> برای جابجایی نقطه ها به اندازه 1 پیکسل استفاده کنید.
البته با استفاده از قسمت شمارشی (num) کیبورد خود (همان جا که شماره ها قرار گرفته اند معمولا سمت راست کیبورد) نیز می توانید سریع مکان یک نقطه را تغییر بدهید مثلا شماره 7 برای گوشه سمت چپ بالا است و یا 5 برای مشخص کردن نقطه به عنوان مرکز تصویر است و ... یا روش دیگر استفاده از این امکان با راست کلیک کردن بر روی اسم نقطه و انتخاب گزینه quick assign می توانید مکان پیشفرض نقطه را مشخص کنید.
همچنین با راست کلیک کردن بر روی اسم یک نقطه و انتخاب گزینه Apply to whole animation می توان مکان آن نقطه را برای تمام فریم های یک انیمیشن تنظیم کرد در حالی که اگر شما اینکار را نکنید فقط همان نقطه را در همان فریم یا تصویر تنظیم می کند.
راه دیگر استفاده از گزینه Apply to whole animation نگه داشتن کلید Shift و انتخاب مکان نقطه در تصویر است که به این صورت برای تمام فریم ها نیز آن نقطه تنظیم می شود.