تغییر فرمت تصاویر (Format dialog):

شما وقتی که در پنجره ویرایشگر تصویر (editor) اسپریت یا انیمیشن هستید می توانید فرمت های تصاویر خود را تغییر یا فشرده کنید قبل از اینکه از بازی خود خروجی بگیرید.

برای باز شدن پنجره زیر (Format dialog) در ویرایشگر تصویر روی گزینه Set export format کلیک کنید تا پنجره زیر ظاهر شود:

تصاویر در پروژه ها در حالت عادی همیشه در فرمت PNG-32 ذخیره می شوند که این فرمت تصاویر را بدون کم کردن کیفیت , فشرده و در کاهش حجم تصاویر پروژه نیز موثر است.

گزینه های داخل این پنجره شامل:
Format : فرمت تصاویر را در هنگام خروجی پروژه مشخص می کند که شامل:

1) PNG-32 (پیشفرض) که تصاویر پروژه را تا در یک کانال آلفا (منظور فشرده کردن و یکی کردن) وارد می کند بدون اینکه کیفیت تصاویر کم شود و معمولا چند تصویر در یک تصویر بزرگ گنجانده می کند.

2) PNG-8 که شامل 256 رنگ است و مانند بالا تصاویر را به یک کانال آلفا وارد می کند اما فقط از همین 256 رنگ پشتیبانی می کند پس استفاده از این فرمت باعث کاهش کیفیت نسبی تصاویر می شود ولی در کاهش حجم تصاویر نیز بسیار موثر است.

3) JPEG این فرمت برای تصاویر عکاسی یا بسیار دقیق استفاده می شود البته از فضای خالی تصاویر (transparency) پشتیبانی نمی کند(فضای خالی تصاویر png. را در این فرمت سیاه می کند پس استفاده از آن برای تصاویری که فرمت آنها png. هستند توصیه نمی شود).استفاده از این فرمت , تصاویر شما را به کانال آلفا وارد نمی کند یعنی هر عکس بصورت یک فایل جداگانه است و فشرده نیست. این فرمت برای تصاویر زمینه تخت یا ... بسیار خوب است و بدون کاهش زیاد تصاویر , حجم آن ها را به حداقل میرساند و خیلی در کاهش حجم تصویر موثر است.

Quality : این گزینه وقتی فعال می شود که شما از فرمت 3 استفاده کنید یعتی JPEG که می توانید کیفیت تصویر را تنظیم کنید که از 0 تا (بدترین کیفیت، کمترین حجم فایل) تا

100 (بهترین کیفیت، بیشترین حجم فایل) که اغلب 85 به بالا زیاد موثر نیستند در کاهش حجم که ما پیشنهاد می کنیم از عبارت پیشفرض آن یعنی 75 استفاده کنید که بهترین کیفیت مناسب و کمترین حجم فایل را دارند.(توصیه می شود)
Apply this setting to : این قسمت برای اشتراک گذاری فرمت این تصویر برای تصاویر دیگر پروژه است که دیگر نیاز برای تنظیم یک یک آن ها نباشید که شامل:

  • This frame : تنظیمات (منظور تغییر فرمت و ...) را فقط برای این تصویر تنظیم می کند.
  • This animation : (فقط شئ اسپریت) تنظیمات را فقط برای فرام های یک انیمیش تنظیم می کند.
  • All animations : (فقط شئ اسپریت) همه ی انیمیشن ها یک اسپریت را تنظیم می کند در حالی که گزینه بالا فقط برای تنظیم یک انیمشن بود.
  • Entire project : همه ی تصاویر داخل پروژه را تنظیم می کند که پس از تنظیم , دیگر قابل تغییر نیستند.