ایجاد یا ویرایش متغیر (Add/Edit Event Variable):

این پنجره به شما این امکان را میدهد که یک متغیر جهانی (global) و محلی (local) ساخته و یا آن را ویرایش کنید که شامل چهار گزینه برای تنظیم اسم متغیر , نوع متغیر , مقدار پیشفرض و در نهایت توضیحات متغیر است که برای ایجاد آن ها وارد صفحه رویداد نویسی (Event sheet) می شویم.

برای اضافه کردن یک متغیر جهانی (global) نیز وارد صفحه رویداد نویسی شده و در فضای خالی آن راست کلیک کرده و گزینه Add global variable را انتخاب کنید یا از پنجره روبان تب رویداد ها (Event) برای اضافه کردن آن (Add Global) استفاده کنید اما برای اضافه کردن متغیر محلی (local) نیز می توانید روی بلوک اونت خود راست کلیک کرده و از داخل گزینه های Add , گزینه Add global variable را انتخاب کنید یا اینکه اونت خود را انتخاب کرده سپس کلید V را در کیبورد فشار دهید.

متغیر های جهانی معمولا در قسمت بالای صفحه رویداد نویسی قرار دارند ولی رویداد های محلی مکان آن ها مهم است.

متغیر (Variable) چیست؟

این مقادیر می توانند اعداد (number) یا کاراکترها (text) باشند. متغیر ها دو نوع مقداری هستند متغیرهای  تغییر کننده (variables) و ثابت ها (constants). متغیر حاوی مقداری است که در طی اجرای بازی می تواند تغییر کند. در مقابل، ثابت مقدار ثابتی است که نمی تواند تغییر کند.

Name : این قسمت برای اضافه کردن اسم متغیر بکار میرود که برای شناسایی متغیر در رویداد نویسی از اسم آن استفاده می کنیم.توجه کنید بعضی از اسم هایی که مربوط به سیستم رویداد نویسی می شوند را نمی توان وارد کرد مثل Time یا system و...

Type : نوع متغیر را مشخص می کند که دو نوع متغیر داریم: 1) عددی (Number) که فقط می توان از اعداد استفاده کرد و 2) کاراکتر یا حروف (Text) که شامل کاراکتر ها و حروف ها هستند.توجه کنید شما در طی بازی می توانید مقدار متغیر (value) را تغییر بدهید نه نوع (عددی یا کاراکتری) آن را.متغیر ها خیلی کاربردی هستند در روند مراحل بازی شما.

Initial value : مقدار پیشفرض متغیر را مشخص می کند که می تواند مقدار اولیه یا پیشفرض آن خالی گذاشت.اگر متغیر عددی باشد و مقدار اولیه آن را خالی بگذارید منظور همان عدد 0 است ولی اگر متغیر کاراکتری باشد و مقدار پیشفرض آن را خالی بگذارید بصورت رشته خالی "" در میاید.

Description : برای یادداشت کردن توضیحات متغیر است و اختیاری است البته در صفحه رویداد نویسی آن را نشان میدهد تا در بعضی مواقع به شما در یادآوری آن و... کمک کند.

Static : میشه گفت این تیک بیشتر برای متغیر های محلی (local) بکار میروند اگرچه همه ی متغیر های جهانی (global) به طور خودکار تیک آن ها فعال است.تفاوت این دو متغیر جهانی و محلی در این است که جهانی (global) مقدار خود را همیشه حفظ می کند مثلا اگر امتیاز شما در مرحله اول 20 تا بود و به مرحله دوم رفتین مقدار شما حفظ می شود و پاک نمی شود و در جریان است ولی متغیر های محلی وابسته هستند و در جریان نیستند مثلا میگیم اگر این رویداد ها در حال اجرا بودند عمل کنه در غیر اینصورت عمل نکنه یعنی اگر رویداد ما غیر فعال بشه آن ها نیز غیر فعال می شوند و... اما وقتی تیک استاتیک محلی فعال باشه اینطور نیست و یک بار که به وجود اومد تا آخر هست و دوباره به وجود نمیاند و و یا دوباره نابود  نمی شوند.

Constant : این تیک برای ثابت کردن متغیر بکار میرود و فقط خواندنی هستند یعنی قرار نیست در طی بازی مقدار آن تغییر کند اگرچه می توانید از رویداد های شرط آن استفاده کنید ولی در کل نمی توانید مقدار آن را تغییر بدهید و این امکان در بعضی مواقع بسیار کاربردی هستند مثل بیشترین مقدار خون (MAX_LIVES).

در تصویر زیر یک نمونه متغیر جهانی ساخته شده را مشاهده می کنید:

در تصویر زیر نیز یک نمونه متغیر محلی ساخته شده را مشاهده می کنید: