پنجره رویداد ها و وظیفه ها (Condition/Action dialog):

پنجره اضافه کردن رویداد یا وظیفه بسیار شبیه یکدیگر هستند یعنی هر دو بصورت یک لیست هستند. این پنجره به شما اجازه میدهد که اونت (Event) یا وظیفه (action) را اضافه یا ویرایش کنید در صفحه رویداد نویسی (event sheet).

اضافه کردن رویداد یا وظیفه در این پنجره 3 مرحله دارد که به ترتیب:

  1. ابتدا انتخاب شئ مورد نظر (Choose the object)
  2. انتخاب رویداد یا وظیفه آن شئ (Choose the condition or action)
  3. با توجه به آن رویداد یا اونت , باز شدن پنجره کوچکی برای وارد کردن پارامتر یا هر چیز دیگر مثل مختصات X,Y آن و..

در این کل پنجره نیز دو کلید رفت (Next) و بازگشت (Back) وجود دارد برای جابجایی بین مراحل بالا.


مرحله یک : انتخاب شئ (Choose the object):

در مرحله اول تمام اشیاء داخل پروژه را در یک لیست نشان میدهد. شئ سیستم (System object) به طور خودکار در مرحله اول یا داخل هر پروژه وجود دارد و همیشه هم اولین گزینه در لیست است برای دسترسی سریع و بقیه اشیاء نیز بر اساس حروف الفبا (A-Z) در آن وجود دارند.

برای انتخاب هر یک نیز می توانید روی آن دابل کلیک کنید یا اینکه آن را انتخاب کرده سپس کلید next را بزنید همچنین برای جستوجو شئ مورد نظر می توانید از کادر جستوجو استفاده کنید.

هر شئ , رویداد یا وظیفه های خود را دارد مثلا اگر از شئ صدا در بازی استفاده کرده اید و می خواهید یک صدا پخش شود ابتدا باید وارد شئ صدا شده (مرحله 1) سپس گزینه پخش صدا (مرحله 2) را انتخاب کنید. این مثال برای همه شئ ها نیز موجود صدق می کند.

مرحله دو : انتخاب رویداد یا وظیفه (Choose the condition or action):

بعد از اینکه شئ مورد نظر خود را انتخاب کردیم وارد مرحله دو میشویم که لیستی از رویداد ها یا وظیفه های آن شئ را نشان میدهد که دسته بندی و منظم شده هستند. در تصویر زیر یک نمونه از رویداد های داخل شئ سیستم (System) را مشاهده می کنید:

برای انتخاب هر یک نیز می توانید روی آن دابل کلیک کنید یا اینکه آن را انتخاب کرده سپس کلید next را بزنید همچنین برای جستوجو شئ مورد نظر می توانید از کادر جستوجو استفاده کنید و لینک راهنما (help on 'system' action) نیز در دسترس است برای راهنمایی.

در مورد کاربرد هر یک از آن ها در آینده توضیح خواهیم داد.توجه کنید اگر شما به یک شئ رفتار(behavior) اضافه کنید به این مرحله یا پنجره نیز گزینه (conditions) مربوط به آن رفتار اضافه می شود.

مرحله سوم : وارد کردن پارامتر ها (Enter parameters):

بعد از اینکه رویداد یا وظیفه را در مرحله دو انتخاب کردید دو حالت دارد : یا یک پنجره کوچک برای مشخص کردن پارامتر های آن باز می شود یا نه در مرحله دوم رویداد یا وظیفه ما به پایان میرسد.

اما منظور از پارامتر چیست؟

شما ممکن است برای یک رویداد یا وظیفه مفداری را تعریف کنید که این مقدار ممکن است عددی یا دستوری باشد مثلا تصویر زیر یک نمونه مثال عددی (0,0) است:

و تصویر زیر نیز یک نمونه مثال دستوری که در مورد هر دو در آینده توضیح خواهیم داد: