اضافه کردن رفتار (Add Behavior dialog):

شما می توانید به اشیاء مختلف رفتار (behavior) اضافه کنید.رفتار ها را فقط یکبار می توان به یک شئ اضافه کرد برای بار دوم دیگر گزینه آن از پنجره رفتار های آن شئ حذف می شود.در مورد رفتار ها در آموزش های جلوتر بطور کامل توضیح خواهیم داد.

برای اضافه کردن رفتار به یک شئ می توان روی یک شئ کلیک کرده سپس در پنجره ویژگی ها (Properties Bar) روی گزینه Add behavior کلیک کنید سپس پنجره زیر باز می شود:

این پنجره لیستی از رفتار هایی که شما به شئ مورد نظز اضافه کرده اید را نشان میدهد که برای اضافه کردن رفتار از آیکون + (Add behaviors) استفاده کنید همچنین برای تغییر نام رفتار می توانید از آیکون مداد (rename) یا F2 استفاده کنید و برای حذف نیز از آیکون سطل آشغالی (Delete) یا زدن کلید delete کیبورد.
شما می توانید مکان رفتار ها را در لیست جابجا کنید برای اینکار از آیکون هایی که به شکل پیکان هستند استفاده کنید البته این جابجایی در عملکرد هیچ تاثیری ندارد و بیشتر جنبه مرتب سازی دارد.

وقتی در پنجره بالا روی آیکون + که برای اضافه کردن رفتار است کلیک می کنید پنجره زیر باز می شود:بعد از اینکه پنجره بالا باز شد می توانید برای انتخاب هر یک روی آن دابل کلیک کنید یا روی آن کلیک کرده و گزینه Add را بزنید البته هر رفتار یک آیکون بخصوص دارد و در انتخاب رفتار , سریع و موثر است.

همچنین می توانید در قسمت جستوجو , اسم رفتار را نوشته تا سریع به آن دسترسی پیدا کنید.