پنجره نمایش رویداد های ستاره دار (Bookmarks Bar):
کاربرد این نشانگر ها برای این است که اگر روی یک رویداد گیر کرده اید یا مشکلی در آن دارید یا نکته خاصی و... آن را نشانه می کنید تا بعد ها آن را فراموش نکنید و سریع به آن دسترسی پیدا کنید.

این پنجره (Bookmarks Bar) تمام نشانگر هایی که شما در طول بازی روی یک اونت یا رویداد گذاشته اید را نشان میدهد که دسترسی به رویداد های مهم را بسیار ساده و سریع کرده است.شما برای اینکه به یک رویداد نشانگر یا ستاره اضافه کنید کافی است روی آن اونت کلیک کنید و کلید Ctrl+F2 را فشار بدین تا یک ستاره کنار آن ظاهر شود یا اینکه برای دسته جمعی نیز می توانید کلید Shift را نگه داشته سپس رویداد های خود را انتخاب کنید و Ctrl+F2 را فشار بدین.

در تصویر زیر یک نمونه از رویداد یا اونتی که کنار آن ستاره یا نشانگر ظاهر کردیم را مشاهده می کنید:

بعد از اینکه نشانگر یا ستاره آن را مشخص کردیم میانبر آن در پنجره (Bookmarks Bar) ظاهر می شود:

همانطور که مشاهده می کنید تمام نشانگر ها یا همان رویداد های ستاره دار در این پنجره ظاهر شده اند که اسم گذاری آن ها بر اساس رویداد آن است مثلا اگر یک گروه را نشانگر کنید اسم آن در این پنجره به صورت بالا ('اسم گروه' Group) است یا اگر یک متغیر را نشانگر کنید بصورت تصویر بالا ('اسم متغیر'Global) می شود یا اگر یک رویداد یا اونت ساده را نشانگر کرده باشید بصورت (نمایش اونت:System) می شود.

تب یا قسمت وسطی آن نیز برای شماره (number) آن رویداد یا گروه یا است مثلا در تصویر اولی شما مشاهده می کنید که رویداد ما شمارش 1 است البته برای متغیر ها بصورت n/a است و در نهایت تب آخری نیز اسم صفحه رویداد نویسی (Event sheet) را نشان میدهد.

برای اینکه به آن رویداد دسترسی پیدا کنید کافی است در پنجره نشانگر ها (Bookmarks Bar) روی نشانگر مورد نظر دابل کلیک کنید تا وارد صفحه رویداد نویسی شود و محل آن نشانگر را به شما نشان دهد همچنین می توانید روی نشانگر مورد نظر راست کلیک کرده و از گزینه های موجود آن برای باز کردن (open) , حذف آن (Remove) , حذف همه نشانگر ها (Remove All) و در نهایت راهنما (help) استفاده کنید.

نمایش پنجره (view Bookmarks Bar):

در حالت عادی کانستراکت2 این پنجره را مخفی کرده است ولی برای ظاهر کردن آن تنها کافی است در روبان تب نمایش (view) تیک گزینه Bookmarks Bar را فعال کنید اگر در مورد روبان چیزی نمیدانید اینجا را مطالعه کنید.