پنجره شخصی سازی اشیاء (Z Order Bar):

این پنجره (Z Order Bar) کنترول دقیق نمایش اشیاء را در داخل بازی به شما میدهد که می توانید محل قرار گیری اشیاء را با این امکان روی یکدیگر یا زیر یکدیگر تغییر بدین به تصویر زیر نگاه کنید:

در تصویر بالا مشاهده می کنید که ما با این امکان درخت را در دو صورت جابجا کردیم که هر دو هم باید در یک لایه باشند تا بتوانیم از این امکان استفاده کنیم.

پنحره شخصی سازی اشیاء بصورت زیر است:

در حالت عادی این پنجره مخفی است ولی می توانید در قسمت روبان تب نمایش (View tab) تیک گزینه Z Order Bar را بزنید تا در محیط برنامه ظاهر شود یا اینکه می توانید بر روی شئ مورد نظر راست کلیک کرده و از گزینه های Z order -> Edait Z order استفاده کنید.

البته در این پنجره اشیاء های هر لایه را بصورت جداگانه نمایش داده می شوند مثلا در تصویر بالا در داخل لایه Game دو تا شئ وجود دارد که هر دو شئ لایه آن ها Game است.

لیست این پنجره (Z Order list):

اگر شما روی هیچ شئ ای کلیک نکرده باشید همه اشیاء ها را در پنجره شخصی سازی اشیاء (Z Order Bar) مشاهده می کنید مثل تصویر بالا.

ترتیب قرار گیری اشیاء بر روی هم نیز از سمت بالا به پایین است یعنی در لایه Game شئ PlayerGun 42 بر روی شئ player 41 قرار میگرید یعنی اگر قرار باشد از روی یکدیگر عبور کنند شئ  playerGun 42 از روی player 41 عبور می کند.

شناسایی اشیاء کپی (Identifying instances):

اگر از یک شئ چند کپی در لایوت گرفته باشید نیز پنجره شخصی سازی اشیاء (Z Order Bar) آن ها را به شما نشان خواهد داد با این تفاوت که به آخر آن ها شماره شئ (UII) آن را نیز اضافه می کند که غیر ممکن است که این شماره برای چند شئ یکی باشد مثلا به تصویر زیر نگاه کنید ما از شئ ماشین چند تا کپی گرفتیم:

کپی های شئ ماشین با خاصیت UII از هم جدا شناخته شده اند گرچه کپی یکدیگر هستند ولی با هم فرق دارند.

ویرایش و سفارش سازی (Editing the Z Order):

کار با این پنجره بسیار ساده است.شما می توانید روی هر یک از شئ ها کلیک کرده سپس به سمت بالا یا پایین کشیده و رها کنید و اگر می خواهید همه اشیاء داخل آن را انتخاب کنید کافی است روی لایه آن کلیک کنید که قسمت بالای پنجره است مثلا در تصویر بال layer0 یا اینکه کلیک Shift را در کیبورد نگه داشته و شئ های خود را انتخاب کنید.

اگر می خواهید ترتیب این اشیاء را در لایه یاد بگیرید و یک لایه جدیدی یا ویرایش یک لایه یا حذف آن آشنا شوید اینجا را مطالعه کنید.

نمایش گزینه ها (View options):

شما می توانید از پنجره شخصی سازی اشیاء (Z Order Bar) نیز استفاده نکنید و با راست کلیک کردن بر روی یک شئ و انتخاب گزینه Z order آن را بالا یا پایین اشیاء های آن لایه جابجا کنید. توجه داشته باشید شما نمی توانید شی های یک لایه را به زیر یا روی شئ های لایه دیگر ببرید مگر اینکه لایه آن ها را یکی کنید.