این تایل برای محیط بازی استراتژیکی است که شامل:

  • محیط های مختلف سنگی و درخت و چند شخصیت.
  • علاوه بر فایل PNG کنار آن فرمت های مختلف نیز وجود دارد.