این تایل برای محیط بازی استراتژیکی است که شامل:

  • 80 نوع مختلف کف زمین دارد.
  • علاوه بر فایل PNG کنار آن فرمت های مختلف نیز وجود دارد.