پنجره لایه ها (Layers Bar):

پنجره لایه ها (Layers Bar) این امکان را به شما میدهد که به لایوت (Layout) خود یک لایه جدید اضافه کنید یا آن را ویرایش یا حذف کنید.لایه ها مثل یک کاغذ نقاشی می مانند که شما بر روی آن ها شکل و شمایل مختلف می کشید مثلا اولین لایه رنگ کردن آسمان است سپس یک لایه جدید ابر که بر روی آسمان قرار میگرید سپس یک لایه جدید برای رسم درخت و... که در تصویر زیر آن ها را مشاهده می کنید:

همین کار را ما در کانستراکت2 نیز انجام میدهیم یعنی شئ هامون را در لایه های مختلف میسازیم تا به ما دسترسی بیشتری دهد مانند چرخاندن یک لایه یا بزرگ نمایی و...

ترتیب قرار گیری لایه ها بر روی یکدیگر را نیز می توان با کلیک کردن بر روی یک لایه در پنجره لایه ها (Layers Bar) و کشیدن و رها کردن به زیر لایه بالایی یا پایینی انجام داد مثلا لایه پایین تری تصویر زمینه می شود و لایه بالای آن ابر ها می شوند که در اینصورت ابر ها بر روی آسمان قرار میگرند نه زیر آن.

همچنین هر لایه ای که میسازید اگر روی آن کلیک کنید خواص یا ویژگی های آن در پنجره ویژگی ها (Properties Bar) ظاهر می شود که می توانید آن را تنظیم کنید.

لیست لایه (Layers list) :

معمولا پنجره لایه ها در موارد مختلف داری ویژگی های مشترکی است که:

  • checkbox : همان آیکون چشم (toggle layer visible) در تصویر بالا است که اگر روی آن کلیک کنید آن لایه را مخفی می کند و برعکس (این امکان در تست بازی هیچ مشکلی پیش نمیاورد).
  • padlock : با این امکان که آیکون قفل (lock layer) در تصویر بالا است می توانید یک لایه را قفل کنید یعنی دیگر نمی توانید در لایوت روی شئ هایی که بر روی این لایه هستند را انتخاب کنید.
  • number : که در سمت راست شماره لایه ها را مشاهده می کنید که به ترتیب است مثلا در تصویر بالا لایه آسمان شمار 0 و ابر شماره 1 است که این شماره گذاری در رویداد نویسی (Event sheet) مفید و کاربری است(در کانستراکت2 همیشه از 0 شروع می شود یعنی 0-1-2).

نوار ابزار (Layers Toolbar) :

در پنجره لایه ها آیکون هایی وجود دارد که در قسمت بالای پنجره وجود دارد که به ترتیب از سمت چپ:

  • اضافه کردن (Add layer a tab) یک لایه جدید بر روی لایه قبلی.
  • نمایش یا مخفی (toggle layer visible) کردن لایه.
  • قفل (toggle layer locked) کردن لایه.
  • تغییر نام لایه (Rename layer) یا زدن کلید F2 در کیبورد.
  • حذف کردن لایه (Delete layer) یا زدن کلید Delete در کیبورد.
  • جابجا کردن لایه به سمت بالا (Move up).
  • جابجا کردن لایه به سمت پایین (Move down).

محل قرارگرفتن لایه ها (Object Z ordering):

اگر در یک لایه چند شئ مختلف داشته باشید برای اینکه آن ها را روی یکدیگر (روی هم یا زیر هم)  بگذارید از امکان Z order استفاده می کنیم که پنجره خود را دارد. در مورد این پنجره نیز در آینده توضیح خواهیم داد.