یک پچ گرافیک آماده برای ساختن بازی در سبک فیزیکی که شامل:

  • علاوه بر فایل PNG کنار آن فرمت های مختلف cdr. و ai. و EPS و SVG نیز وجود دارد.