یک پچ گرافیک آماده برای ساختن بازی در سبک رنگی که شامل:

  • امام تصاویر ویکتور است.
  • علاوه بر فایل PNG کنار آن فرمت های مختلف cdr. و ai. و EPS و SVG نیز وجود دارد.