اسم این کاراکتر THE ROBOT است که شامل:

  • 10 حالت مختلف انیمیشن دارد.
  • فرمت فایل ها نیز PNG است.