ذخیره سازی (save) و اشتراک گذاری (sharing):

در کانستراکت می توان پروژه را به 2 صورت ذخیره کرد که هرکدام مزایا و معایبی دارند:

ذخیره سازی بصورت فایل(Folder projects):

پروژه را می توان در یک پوشه (...Save As project) ذخیره کرد.این نوع ذخیره به شما دسترسی به تمام فایل های یک پروژه را میدهد به عنوان مثال: لایوت های (layout) شما در پوشه layouts وجود دارد و تصاویر و ... نیز در پوشه File و....

این نوع ذخیره کردن هم در ذخیره سازی و هم در بارگزاری سریع تر است و برای پروژه های بزرگ و یا متوسط مناسب تر است(پیشنهاد سایت سازنده کانستراکت2).

اگر با تیم خود در حال ساخت یک پروژه هستید بهتر است از این نوع خروجی استفاده کنید زیرا دسترسی به فایل های آن ساده تر و همچنین می توان پروژه را با پروژه دیگر ادغام و یکی کرد و این همان نقش همکاری و تیمی است که در پایین بیشتر توضیح میدهیم.

فایل پروژه اصلی در پوشه با فرمت caproj. وجود دارد که اگر آن را باز کنید وارد کانستراک شده و دوباره می توانید پروژه خود را ویرایش کنید اما اگر قرار است پروژه خود را به هم تیمی های خود یا... بدهید باید تمام فایل های داخل پوشه را نیز به همراه آن بدهید نه فقط فایل caproj. را.

اما بهتر است بجای اینکه همه فایل ها را بفرستین یا به اشتراک بگذارید از روش دوم استفاده کنید روش ذخیره کردن پروژه در یک فایل با فرمت capx. که فقط یک فایل است و دیگر شما نمی توانید به پوشه لایوت ها و یا تصاویر و... دسترسی پیدا کنید و برای ویرایش این نوع نیر آن را باز کنید به صورت خودکار وارد کانستراکت2 می شود سپس ویرایش را انجام دهید.

ذخیره سازی بصورت تک فایل (Single-file projects):

برای پروژه های کوچک یا متوسط اغلب از این نوع ذخیره استفاده کنید زیرا ساده و مناسب تر است. این نوع ذخیره سازی تنها در یک فایل با فرمت  capx. انجام می شود همچنین برای ارسال به دیگران یا اشتراک گذاری ساده تر و مناسب تر است.

این نوع ذخیره بستگی به پروژه شما دارد و ممکن است در ذخیره سازی یا بارگذاری کمی آهسته تر عمل کند البته اگر بصورت تیمی کار می کنید و پروژه شما سنگین تر است بهتر است از روش اولی استفاده کنید.

تبدیل به فرمت های دیگر (Converting between types):

شما می توانید نوع ذخیره اول را به ذخیره نوع دوم و برعکس تبدیل کنید به سادگی فایل های داخل روش ذخیره اول را در یک فایل zip فشرده کنید و سپس نام فرمت فایل zip. را به capx. تغییر بدهید به همین سادگی و برعکس نیز می توانید انجام بدین یعنی فایل capx. در روش دوم را اسمش را از فرمت capx. به zip. تغییر بدهید و سپس استخراج کنید:


همکاری در پروژه های(Collaborating on projects):

کانستراکت2 این امکان را ندارد که همزمان چند نفر از یک سیستم پروژه را توسعه دهند ولی روش های ذخیره سازی متنوعی دارد که کار شما را برای همکاری بین هم تیمی خود را آسان تر می کند که بصورت تیمی پیشنهاد می شود از روش ذخیره سازی اول استفاده کنید.