روبان (Ribbon):افزودن تصویر از طریق آدرس
روبان شامل یک لیست از امکانات که دسترسی به امکانات را برای ما ساده می کنند که شبیه روبان در آفیس 2007 و یا نسخه جدیدتر است.

به طور پیشفرش روبان مخفی است ولی می توانید روی آیکونی که در سمت بالای راست صفحه وجود دارد به نام  arrow کلیک کنید تا ظاهر شود.

اگر شما کلید ALt را نگه دارید لیست کلید های میانبر برای شما در کنار هر قسمت برنامه به نمایش در میاید که برای باز شدن روبان نیز می توان از کلید "M" استفاده کنید.

تب صفحه اصلی (Home):این صفحه شامل 7 قسمت است که :
 • Clipboard : این آیکون ها وقتی روشن می شوند که روی یک شئ کلیک کنید سپس این 3 روشن می شوند که وظیفه کپی (copy) کردن , کات (cut) کردن , پست (paste) کردن را ایفا می کنند.
 • Undo : بعضی وقت ها یک تغییر را انجام میدیم ولی نتیجه ای نمیدهد پس به حالت قبلی برمیگردیم و یا برعکس که این امکان دو حالت دارد: بازگشت (Redo) و جلو (Undo) رفتن یک تغییر.
 • Select All :همانطور که از اسمش معلوم است حذف کردن (Delete) ,انتخاب کردن کلی (Select All) و برداشتن انتخاب (Select Nono) از روی شئ های موجود در لایوت یا رویداد های موجود در رویداد نویسی.
 • Configurations : برای تنظیم کردن پیکر بندی برنامه بکار میرود.
 • Online :شامل بعضی از لینک ها که می تواند به شما کمک کند و تحت اینترنت است.
 • Preview : شامل سه کلید مختلف که مربوط به پروژه هستند می شود: تست بازی (Run layout) , اشکال یابی (Debug layout) , خروجی از پروژه (Export project).
 • Go : این گزینه هم شما را به اولین صفحه دیالوگ که قبلا توضیح دادیم میبرد.

تب نمایش (View):این قسمت نیز دارای 6 قسمت مختلف است:

 • Bars : اگر پنجره های محیط برنامه خود را بسته اید یا در صفحه نیستند می توانید از این قسمت اضافه کنید یا برعکس.
 • Zoom : می توانید در محیط لایوت یا رویداد نویسی زوم کنید که نیاز به توضیح ندارد.
 • Grid options : شما می توانید لایوت خود را بصورت مزایک مزایک های مساوی تقسیم کنید تا اشیاء بر طبق این مزایک ها در لایوت جابجا شوند.
 • Grid size : می توانید اندازه مزایک ها را تنظیم کنید که در حالت عادی 32 است.
 • Theme : شما با این امکان می توانید شکل و شمایل برنامه را تغییر بدین و بصورتی که دوست دارید رنگ محیط برنامه را انتخاب کنید.
 • Display : گزینه اول (Show collision polys) تمام اشیاء لایوت شما را چه مخفی یا.. را با توجه به محیطی که اشغال کرده است را نشان میدهد و گزینه دوم (Translucent inactive layers) نیز تمام لایوت را کمی رنگی می کند تا بتوانید به سادگی بر روی اشیاء مورد نظر کلیک کرده و آن را شفاف ببنید.

تب رویداد (Event):و در نهایت تب آخر نیز مربوط به رویداد نویسی می شود که در آینده به تک تک آن میپردازیم که شامل:

 • Events : این قسمت برای اضاقه کردن مستقیم رویداد است : اضافه کردن یک رویداد (event) , اضافه کردن یک رویداد دیگر به رویداد (condition) , اضافه کردن یک وظیفه به رویداد (action) , اضافه کردن یک شرط به رویداد (sub-event) , اضافه کردن یک گروه (group) , اضافه کردن یک متغیر (global) , اضافه کردن یک صفحه رویداد نویسی دیگر (include) , اضافه کردن یک توضیح به رویداد (comment) , خاموش کردن یک رویداد (Disable).
 • Bookmark : برای نشانگر یا مشخص کردن یک رویداد خواص که کنار آن یک ستاره پدیدار می شود (toggle bookmarks) برای اطلاعات بیشتر اینجا را مطالعه کنید.
 • Breakpoints : برای اضافه کردن یک علامت استوپ یا گیر کردن کنار یک رویداد است (toggle breakpoints) و گزینه ی پایینی آن نیز آن را پاک می کند.
 • Search : برای جستوجو از این قسمت استفاده کنید و گزینه پایینی نیز متن جستوجو را پاک (Clear Search) می کند.
 • Display : بیشتر مخفی کردن مکان های اضافه یک رویداد است.