نوار فایل (File):

کانستراکت2 همانند نیز برنامه های دیگر از نوار فایل (File) برخوردار است که کلید آبی رنگ در سمت بالای چپ صفحه است که به شما دسترسی به بعضی از امکانات را میدهد:

در سمت راست لیستی از آخرین پروژه هایی که شما باز کرده اید را نشان میدهد.

 • New برای ساختن یک پروژه جدید است.
 • open برای باز کردن یک پروژه که قبلا در سیستم خود ذخیره کرده بودید است.
 • save برای ذخیره کردن تغییرات انجام شده بر روی پروژه.
 • save As project برای ذخیره کرن پروژه در پوشه.
 • save As single File برای ذخیره کردن پروژه در یک فایل.
 • Export project برای خروجی گرفتن از پروژه خود.
 • close tab برای بستن پنجره فعلی.
 • close project برای بستن پروژه شما بصورت کامل.

در پایین نیز چهار دکمه کوچک وجود دارد:

 • help راهنما کامل برای تازه کاران.
 • About نشان دادن بعضی از ویژگی های برنامه کانستراکت2 و سیستم شما به همراه نسخه کانستراکت2 شما و لایسنس شما و...
 • Preferences باز کردن تنظیمات کانستراکت2 شما.
 • Exit خارج شدن از کانستراکت2.