اسم این کاراکتر Joke o' Lantern است که شامل:

  • هر یک انیمشین 6 تا 8 فرام یا تصویر است.
  • فرمت فایل ها نیز PNG است.