اسم این کاراکتر Cat and Dog است که شامل:

  • 2 نوع گربه وجود دارد دارد.
  • هر یک انیمشین 8 فرام یا تصویر است.
  • فرمت فایل ها نیز PNG است.